2011.07.26 – Watykan – Przesłanie z okazji 100. rocznicy urodzin bł. Matki Teresy z Kalkuty

 

Benedykt XVI

PRZESŁANIE Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN BŁ. MATKI TERESY Z KALKUTY

Watykan, 26 lipca 2011 r.

 

Przesyłam Siostrze oraz wszystkim Misjonarkom Miłości serdeczne życzenia z okazji obchodów 100. rocznicy urodzin bł. Matki Teresy, założycielki waszego zgromadzenia, która była wzorem cnót chrześcijańskich. Ufam, że ten rok będzie dla Kościoła i dla świata okazją do żarliwego dziękowania Bogu za nieoceniony dar, jakim przez całe swoje życie była Matka Teresa, i jakim nadal pozostaje poprzez prowadzone przez was — jej duchowe córki — dzieło nieustającej miłości.

Przygotowując się do tegorocznych obchodów, starałyście się jeszcze bardziej zbliżyć do osoby Jezusa, którego pragnienie dusz gasicie, służąc Mu pośród najuboższych z ubogich. Odpowiadając z ufnością na osobiste wezwanie Pana, Matka Teresa w najwyższym stopniu urzeczywistniła słowa św. Jana: «Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała» (1 J 4, 11-12).

Niech ta miłość wciąż wami powoduje jako jej misjonarkami, abyście nadal wielkodusznie poświęcały swoje życie Jezusowi, którego widzicie i któremu służycie w biednych, odrzuconych i opuszczonych. Zachęcam was, abyście nieustannie czerpały z duchowości i z przykładu Matki Teresy, a idąc w jej ślady, byście odpowiadały na zaproszenie Chrystusa: «Przyjdźcie i bądźcie moim światłem». Uczestnicząc duchowo w uroczystościach z okazji 100-lecia jej urodzin, z wielką miłością w Panu udzielam z serca Misjonarkom Miłości i wszystkim, którym służycie, mego ojcowskiego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedictus PP. XVI

Za: www.opoka.org.pl 


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2019.04.22 – Rzym – Benedykt XVI , Artykuł “Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego”

2013.01.28 – Watykan – Przesłanie do 200. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Konwentualnych w Asyżu

2012.11.11 – Watykan – «Intima Ecclesiae Natura». List Apostolski w formie Motu Proprio o posłudze miłości dotyczący kościelnych organizacji i instytucji zajmujących się działalnością charytatywną