2009.06.21 – Rzym – Benedykt XVI, Zawierzam Rok Kapłański Matce Bożej i Ojcu Pio. Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański

 

Benedykt XVI

ZAWIERZAM ROK KAPŁAŃSKI MATCE BOŻEJ I OJCU PIO

Anioł Pański, Rzym, 21 czerwca 2009 r.

 

Drodzy bracia i siostry!

Na zakończenie tej uroczystej Mszy św. zapraszam was do odmówienia ze mną — jak w każdą niedzielę — maryjnej modlitwy «Anioł Pański». Lecz tu, w sanktuarium św. Ojca Pio z Pietrelciny, zdaje się rozbrzmiewać jego głos, wzywający nas, byśmy z synowskim sercem zwracali się do Najświętszej Dziewicy: «Kochajcie Matkę Bożą i rozpalajcie miłość do Niej w innych». Tak mówił wszystkim, a bardziej niż słowa przemawiało przykładne świadectwo jego głębokiego nabożeństwa do niebieskiej Matki. Na chrzcie w kościele Matki Bożej Aniołów w Pietrelcinie otrzymał imię Franciszek i jak Biedaczyna z Asyżu zawsze otaczał Dziewicę najczulszą miłością. Opatrzność przyprowadziła go tutaj, do San Giovanni Rotondo, do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie pozostał do śmierci i gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Całemu jego życiu i apostolatowi towarzyszyło zatem macierzyńskie spojrzenie Matki Bożej i moc Jej wstawiennictwa. Również Dom Ulgi w Cierpieniu uważał on za dzieło Maryi, «Uzdrowienia Chorych». Dlatego, drodzy przyjaciele, idąc w ślad za Ojcem Pio, ja także pragnę dziś was wszystkich zawierzyć macierzyńskiej opiece Matki Bożej. W sposób szczególny polecam Jej wspólnotę braci kapucynów, chorych z tego szpitala i tych, którzy się nimi opiekują, jak również grupy modlitwy, które we Włoszech i na świecie szerzą duchową spuściznę świętego założyciela.

Wstawiennictwu Matki Bożej i św. Ojca Pio z Pietrelciny chciałbym w szczególny sposób zawierzyć Rok Kapłański, który zainaugurowałem w ubiegły piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech będzie on okazją sprzyjającą ukazaniu wartości misji i świętości kapłanów w służbie Kościoła i ludzkości trzeciego tysiąclecia!

Módlmy się dziś również w intencji trudnej i niekiedy dramatycznej sytuacji uchodźców. Wczoraj właśnie obchodzony był Światowy Dzień Uchodźcy, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wiele osób, uciekających przed skutkami wojen, prześladowań i katastrof naturalnych, szuka schronienia w innych krajach i choć ich przyjęcie wiąże się z niemałymi trudnościami, jest przecież powinnością. Oby z Bożą pomocą i przy udziale wszystkich udało się w jak największym stopniu usunąć przyczyny tego smutnego zjawiska.

Z wielką serdecznością pozdrawiam wszystkich pielgrzymów tu zgromadzonych. Wyrażam wdzięczność władzom cywilnym i tym wszystkim, którzy współpracowali w przygotowaniu mojej wizyty. Dziękuję z całego serca! Wszystkim wam powtarzam: idźcie drogą wyznaczoną przez Ojca Pio, drogą świętości w duchu Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na tej drodze Najświętsza Maryja Panna będzie was zawsze poprzedzała i swoją matczyną ręką poprowadzi was do niebieskiej ojczyzny.

po polsku:

Z San Giovanni Rotondo, z sanktuarium św. Ojca Pio z Pietrelciny, pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie uczestników uroczystości milenijnych ku czci św. Brunona z Kwerfurtu, męczennika, którzy dzisiaj w Giżycku dziękują Bogu za dar wiary przyniesiony przez tego wielkiego misjonarza. Niech jego starania o dobre relacje między narodami owocują duchem ich zgody i bliskości oraz gorliwością serc w głoszeniu Ewangelii. Z serca wszystkim błogosławię.

 

Copyright © by L’Osservatore Romano (9/2009) and Polish Bishops Conference

Wpisy powiązane

2013.02.14 – Watykan – Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem

2013.02.11- Rzym – Benedykt XVI, Oświadczenie wobec kolegium kardynalskiego o rezygnacji z Posługi Piotrowej

2013.02.02 – Watykan – Benedykt XVI, Nieoceniony dar życia konsekrowanego. Homilia podczas Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra z okazji XVII Dnia Życia Konsekrowanego