2010.09.19 – Birmingham – Nabożeństwo Kard. Newmana do Maryi. Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»

 

Benedykt XVI

NABOŻEŃSTWO KARD. NEWMANA DO MARYI. ROZWAŻANIE PRZED MODLITWĄ
«ANIOŁ PAŃSKI»

Birmingham, 19 września 2010 r.

 

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!

Z radością przekazuję pozdrowienia mieszkańcom Sewilli, gdzie wczoraj odbyła się beatyfikacja m. Marii de la Purísima de la Cruz. Niech bł. Maria natchnie młode kobiety do naśladowania jej bezgranicznej miłości do Boga i bliźniego.

Gdy bł. John Henry Newman zamieszkał w Birminghamie, nazwał swój pierwszy dom «Maryvale». Założone przez niego oratorium jest poświęcone Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a uniwersytet katolicki Irlandii oddał pod opiekę Maryi Sedes Sapientiae. Żył swoją posługą kapłańską w duchu synowskiego nabożeństwa do Matki Bożej na różne sposoby. Gdy rozważał Jej rolę w objawianiu się Bożego planu naszego zbawienia, wzruszenie podyktowało mu takie słowa: «Któż może opisać świętość i doskonałość Tej, która została wybrana na Matkę Chrystusa? Jakież posiadała dary, skoro została wybrana na jedyną na ziemi krewną Syna Bożego, jedyną, którą natura nakazywała Mu czcić i otaczać opieką; jedyną, której zadaniem było dać Mu wiedzę i wychowanie, codziennie pouczać Go, gdy wzrastał w mądrości i latach?» (Parochial and Plain Sermons, II, 131-2). Właśnie z uwagi na tę obfitość darów łaski czcimy Ją, a ze względu na bliskość z Boskim Synem w sposób naturalny do Niej się zwracamy o wstawiennictwo, przedstawiając własne potrzeby i potrzeby całego świata. Słowami modlitwy Anioł Pański zwracamy się teraz do naszej Błogosławionej Matki i z serca powierzamy Jej nasze intencje.

Za: www.opoka.org.pl


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2013.02.14 – Watykan – Przemówienie podczas spotkania z rzymskim duchowieństwem

2013.02.11- Rzym – Oświadczenie wobec kolegium kardynalskiego o rezygnacji z Posługi Piotrowej

2013.02.02 – Watykan – Wiara potrafi rozpoznać mądrość słabości. Homilia podczas Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra z okazji XVII Dnia Życia Konsekrowanego