Oblaci NMP: Kongres afrykanistów w Obrze

W dniach od 17. do 19. września odbył się w Obrze w Wyższym Seminarium Duchownym II Kongres Afrykanistyczny zatytułowany "Przeszłość i współczesność Afryki". Brało w nim udział 75 uczestników: profesorów, doktorówów habilitowanych, doktorów i doktorantów z 13-tu ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.

 
Podczas przeprowadzanych obrad oraz konferencji, trwających od czwartku do niedzieli, wygłoszono 60 referatów. Dotyczyły one kwestii związanych z czarnym kontynentem, ujętych w kategoriach ekonomicznych, politycznych, antropologicznych oraz misjologicznych.

Organizatorem spotkania było Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne przy współpracy Katedry Języków i Kultur Afryki UW, Katedry Historii Misji UKSW oraz Instytutu Antropologii i Archeologii AH w Pułtusku.
 
fr. Tomasz Gali OMI
 
Za: www.oblaci.pl

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie