2000.03.06 – Rzym – Jan Paweł II, Największa miłość. Przemówienie do pielgrzymów z Polski i Białorusi przybyłych na beatyfikację Sióstr Nazaretanek z Nowogródka

 
Jan Paweł II

NAJWIĘKSZA MIŁOŚĆ. PRZEMÓWIENIE DO PIELGRZYMÓW Z POLSKI I BIAŁORUSI PRZYBYŁYCH NA BEATYFIKACJĘ SIÓSTR NAZARETANEK Z NOWOGRÓDKA

Rzym, 6 marca 2000 r.

 

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów z Polski i Białorusi. Pozdrawiam księży kardynałów, z nich jeden jest Amerykaninem polsko-białoruskiego pochodzenia, także księży biskupów, kapłanów.

Szczególnie pozdrawiam siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu — nazaretanki. Siostry przybyły do Rzymu, aby dziękować Bogu za dar beatyfikacji jedenastu współsióstr — męczennic z Nowogródka.

Kiedy wspominamy te bohaterskie nazaretanki, przychodzą na myśl słowa Pana Jezusa: «Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15, 13). Prawdę tych słów doskonale potwierdziły pełnym oddania życiem i męczeńską śmiercią. Przed wybuchem wojny i w czasie okupacji gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, czynnie włączając się w duszpasterstwo, szkolnictwo, pełniąc różnorakie dzieła miłosierdzia. Ich miłość do tych, wśród których pełniły swoją misję, nabrała szczególnego wyrazu w obliczu okrucieństwa hitlerowskiego najeźdźcy. Zgodnie i jednomyślnie ofiarowały Bogu swoje życie, prosząc, aby w zamian zostało zachowane życie ojców i matek rodzin oraz kapłana — miejscowego duszpasterza. Pan wejrzał łaskawie na ich ofiarę i, jak wierzymy, obficie wynagrodził ją w swojej chwale.

Dziś, wspólnie z całym zgromadzeniem nazaretanek wielbimy Boga za tę łaskę, dzięki której dobra gleba zakonnego charyzmatu i ludzkiej gorliwości mogła wydać tak wspaniałe owoce męczeństwa. Niech krew tych błogosławionych sióstr stanie się posiewem nowych powołań zakonnych i umocnieniem na drogach świętości.

Po białorusku Jan Paweł II powiedział:

Niechaj nowe błogosławione Maria Stella Mardosewicz i 10 współsióstr wstawiają się u Boga za cały naród białoruski, który serdecznie pozdrawiam.

Na koniec dodał po polsku:

Wszystkim pielgrzymom tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 2000 nr 4 (222) s. 34-36


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Wpisy powiązane

2004.10.03 – Rzym – Jan Paweł II, Dobrzy i wierni słudzy Ewangelii. Homilia na beatyfikację ks. Piotra Vigne’a; o. Józefa Marii Cassanta, Anny Katarzyny Emmerick, s. Marii Ludwiki De Angelis oraz cesarza Austro-Węgier Karola I.

2004.05.16 – Rzym – Jan Paweł II, Świadkowie pokoju Chrystusa wśród ludzi. Homilia podczas kanonizacji Alojzego Orione, Hannibala di Francii, Józefa Manyaneta, Nimatullaha Kassaba Al-Hardini, Pauli Elżbiety Cerioli i Joanny Beretty Molla

2004.04.25 – Rzym – Jan Paweł II, Pokładali ufność w Bogu. Homilia podczas beatyfikacji ks. Augusta Czartoryskiego, s. Laury Montoi, s. Marii Guadalupe Garcii Zavali, s. Nemezji Valle, s. Euzebii Palomino Yenes oraz Aleksandry Marii da Costa