2004.11.30 – Rzym – Jan Paweł II, Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii. Przemówienie do członków Zgromadzenia Legionistów Chrystusa

 
Jan Paweł II

TRWAJCIE ZJEDNOCZENI WOKÓŁ EUCHARYSTII.
PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKÓW ZGROMADZENIA LEGIONISTÓW CHRYSTUSA

Rzym, 30 listopada 2004 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Cieszę się z tego spotkania z wami wszystkimi, które odbywa się w atmosferze radości i wdzięczności Panu za 60. rocznicę święceń kapłańskich o. Marciala Maciela Degollada, założyciela i przełożonego generalnego waszej młodej i zasłużonej rodziny zakonnej.

Serdeczne pozdrowienie kieruję przede wszystkim do drogiego o. Maciela, któremu z serca życzę obfitości darów Ducha Świętego w pełnieniu posługi kapłańskiej. Pozdrawiam również przełożonych zgromadzenia, w szczególności wikariusza generalnego, któremu dziękuję za słowa skierowane do mnie w imieniu wszystkich. Pozdrawiam także was, drodzy Legioniści Chrystusa, kapłani i seminarzyści, drodzy członkowie Ruchu «Regnum Christi», oraz wszystkich uczestników uroczystości jubileuszowych odbywających się w tych dniach.

2. Ta radosna okoliczność, która gromadzi was wszystkich wokół założyciela, przypomina o darach, jakie otrzymał on od Pana w ciągu tych sześćdziesięciu lat posługi kapłańskiej, a jednocześnie jest okazją, by potwierdzić zobowiązania, które podjęliście jako Legioniści Chrystusa w służbie Ewangelii. W szczególności dziś, gdy spotykacie się z Następcą Piotra, zamierzacie ponowić swoje zobowiązanie do pełnej wierności Kościołowi oraz temu, którego Opatrzność wyznaczyła na jego pasterza.

W czasie tego znaczącego spotkania pragnę wam powtórzyć to, co powiedziałem na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: «Bardziej niż kiedykolwiek trzeba dziś z przekonaniem głosić Ewangelię, aby rozproszyć wszelki obezwładniający lęk i głosić odważnie, w sposób intelektualnie pogłębiony, prawdę o Bogu, o człowieku i o świecie» (przemówienie do Legionistów Chrystusa i członków Ruchu «Regnum Christi», n. 4, «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 3/2001, s. 18).

3. Aby móc pełnić tę doniosłą misję, trzeba utrzymywać stałą więź z Chrystusem, starając się posłusznie iść za Nim i Go naśladować. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi spełniać najprawdziwsze i najgłębsze oczekiwania ludzi naszych czasów.

Niech Rok Eucharystii, który rozpoczął się w październiku, będzie dla was sprzyjającą okazją, by pogłębiać w sobie miłość eucharystyczną, która jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Dla Kościoła ta największa Tajemnica jest najdoskonalszym darem Chrystusa, ponieważ «jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia» (Ecclesia de Eucharistia, 11).

4. Trwajcie zjednoczeni wokół Eucharystii! Wierni charyzmatowi, który was wyróżnia, pełnijcie nadal waszą misję ewangelizacyjną, karmiąc się Chrystusem i stając się Jego nieustraszonymi świadkami.

Niech was wspomagają wasi święci patroni; niech będzie dla was przewodnikiem i wsparciem przede wszystkim Najświętsza Maryja, «Matka Wspomożycielka».

W tym duchu i wyrażając te życzenia, z serca udzielam drogiemu o. Macielowi oraz wam wszystkim tutaj obecnym specjalnego Błogosławieństwa Apostolskiego, którym obejmuję również członków waszej rodziny zakonnej i wszystkich, których spotykacie na co dzień na drodze waszego apostolatu.

 


Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

2005.01.20 – Rzym – Jan Paweł II, Eucharystia i rodzina. Przemówienie do Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

2004.12.13 – Rzym – Jan Paweł II, Kochajcie Niepokalaną. Przemówienie do członków Stowarzyszenia Synów i Córek Krzyża Świętego

2004.11.15 – Rzym – Jan Paweł II, Dawajcie świadectwo miłości Chrystusa. Przemówienie do uczestniczek XXIII Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety