Hiidegard-Lucia Cólln, Oazy życia duchowego

 
Hiidegard-Lucia Cólln
Wspólnota «Casteller Ring». Światowa Federacja Luterańska

OAZY ŻYCIA DUCHOWEGO. WYPOWIEDŹ W TRAKCIE SYNODU

Rzym, XVII Kongregacja Synodu, 13 października 1994 r.

 

Po ponad czterech stuleciach «zapomnienia o klasztorach», podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu znów powstały wspólnoty zakonne w świecie luterańskim — są całkowicie od siebie niezależne, znajdują się w różnych miejscach i mają odmienne cechy. Widzimy w tym działanie stwórczego Ducha Bożego. Wspólnoty te, realizując rady ewangeliczne, poszukują stylu życia, który czyni wolnymi dla Boga i ludzi. Całkowite oddanie się Chrystusowi następuje poprzez złożenie ślubów. Wspólnoty, przy całej swojej różnorodności, są miejscami poważnego życia duchowego, autentycznego braterstwa, ekumenizmu wyrażanego przez życie i działanie, a także czynnej służby Kościołowi i światu.

Jednym z tych młodych zgromadzeń zakonnych jest wspólnota «Casteller Ring», która łączy luterański charakter kościelny z duchowością benedyktyńską. Częste sprawowanie Eucharystii, Liturgia Godzin i indywidualna medytacja kształtują życie duchowe. Jednym z głównych zadań jest okazywanie gościnności. Przychodzą do nas ludzie, którzy pragną uczestniczyć w naszym życiu duchowym, chcą znaleźć oparcie w sytuacjach kryzysowych lub potrzebują wprowadzenia w życie duchowe.

Tym wszystkim pragniemy się przyczyniać do nadejścia Królestwa Bożego.

L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 1995, nr 1 (169) s. 40


 

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

 

Wpisy powiązane

Robert P. Maloney CM, Skierujcie do nas głośne wezwanie – bądźcie prości

Kard. Roger Etchegaray, Ewangeliczne ubóstwo

Kard. Edmund Casimir Szoka, Tożsamość zakonna