1996.05.15 – Warszawa – Abp Józef Kowalczyk, Przesłanie podczas sesji plenarnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

 

Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce

PRZESŁANIE PODCZAS SESJI PLENARNEJ KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH

Warszawa, 15 maja 1996 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Cieszę się, że mogę po raz kolejny uczestniczyć w sesji plenarnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, która m.in. ma dokonać wyboru nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Konsulty, podobnie jak przed trzema tygodniami uczyniła to Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

Dziękuję dotychczasowym Władzom zarówno jednej, jak i drugiej Konferencji za ich zaangażowanie i pracę, która znalazła swój wyraz także w ostatnim Synodzie Biskupów. Owocem tego Synodu jest adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II «Vita Consecrata», którą chcemy dziś uroczyście wręczyć Przedstawicielom męskich i żeńskich Wspólnot zakonnych.

Dokument ten jest owocem prac Synodu, ale jednocześnie stał się nowym wyzwaniem. Wymowny jest już sam tytuł papieskiego dokumentu. Dar życia, jaki otrzymuje człowiek wraz ze swoim indywidualnym powołaniem, w życiu zakonnym nabiera nowego wymiaru właśnie poprzez konsekracje. „Doprawdy – czytamy w dokumencie – życie konsekrowane jest żywą pamiątką życia i działania Jezusa jako Wcielonego Słowa w Jego odniesieniu do Ojca i do braci. Jest żywą tradycją życia i orędzia Zbawiciela” (n. 22).

Przekazując dziś ten dokument poszczególnym Wspólnotom zakonnym w imieniu Kościoła i Stolicy Apostolskiej, wyrażam pragnienie i nadzieję, że treści wyrażone słowem pisanym zostaną przez Was przełożone na język codziennego życia i świadectwa.

W tym duchu składam najlepsze życzenia całemu środowisku instytutów życia konsekrowanego w Polsce. Nowym Władzom obu Konferencji życzę pomyślnego realizowania jednego z podstawowych obecnie zadań, jakim jest promowanie studium tego dokumentu, tak aby jego treść była upowszechniona, poznana i zrozumiana oraz wprowadzana coraz pełniej w życie indywidualne i wspólnotowe; aby była inspiracją Waszego duszpasterstwa, gdyż jesteście „konsekrowani jak Chrystus dla Królestwa Bożego”.

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2022.02.07 – Kalisz- Abp Wojciech Polak, Homilia na rozpoczęcie Sesji Formatorów Seminaryjnych

2022.02.02 – Poznań – Abp Stanisław Gądecki, Wy wszyscy braćmi jesteście. Homilia na XXVI Światowy Dzień życia konsekrowanego

2022.02.02 – Gniezno – Abp Wojciech Polak, Homilia w Święto Ofiarowania Pańskiego, Dzień Życia Konsekrowanego