1965.05.02 – Jasna Góra – Apel Jasnogórski oddania się w niewolę Matki Bożej Ojców Prowincjałów

 
Stefan Kardynał WyszyńskiPrymas Polski

APEL JASNOGÓRSKI W CZASIE ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ W NIEWOLĘ
OJCÓW PROWINCJAŁÓW

Jasna Góra, 02 maja 1965 r.

 

W godzinie Apelu Jasnogórskiego przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i nasza, przynosząc Ci wszystkie nasze dzienne sprawy, które wkładamy w Twoje macierzyńskie dłonie, Pośredniczko Łask Wszelkich, abyś je odniosła ku chwale Ojca, Syna i Ducha Świętego – Trójcy Świętej. Zbieramy z całej Ojczyzny naszej wszystkie modlitwy, nabożeństwa, wszystkie akty wiary, nadziei i miłości ludu wiernego przykazaniom Bożym, pracękapłanów, wysiłki apostolskie misjonarzy, wszystko, cokolwiek zdąża do zbliżenia dzieci Bożych przez Syna Twojego ku Ojcu Niebieskiemu.

W tej chwili masz przed Obliczem Twoim, Matko nasza, Przełożonych Wyższych wszystkich zakonów męskich w Polsce. Składamy u Twoich stóp wszystkie zasługi, prace, wysiłki, modlitwy, trudy i umartwienia tych rodzin zakonnych. Dziękujemy przez Ciebie Trójcy Świętej, za łaski im udzielone i prosimy Cię, abyś im dała taką moc, iżby mogli służyć Kościołowi Twojego Syna z radością i ufnością, z pełnym pokojem i żarliwością apostolską, ufni, że nigdy nie opuścisz i nie pozwolisz im szkodzić, ani rozproszyć ich rodzin zakonnych, by mogli i nadal chwalić Cię, Panno Święta, by mogli jak najowocniej nadal służyć duszom, Krwią Twego Syna odkupionym, jak tego gorąco pragną i do czego zostali powołani przez Twojego Syna.

Radujemy się ich pracą i wypraszamy u Ciebie liczne i dobre powołania do wszystkich polskich rodzin zakonnych. Patrząc teraz na nich, uśmiechnij się, aby doznali macierzyńskiej dobroci Twojego Serca i dobrych oczu, żeby z ufnością i pogodą wrócili do pracy, od której na chwilę się oderwali.

Polecamy Tobie wszystkie rodziny polskie, wszystkie pacierze dziatek, wszystkie modlitwy kapłanów, wszystkie trudy tych, którzy pokonywali odległe drogi, aby wysłuchać Mszy św. Niech Ci będą miłe, Panno Wierna, wysiłki Ludu, który pragnie dochować wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

W szczególny sposób oddajemy Tobie IX Rok Wielkiej Nowenny, który dzisiaj zaczęliśmy, jako rok wdzięczności i uwielbienia Ciebie, Maryjo, w chęci podzięki, za dziesięciowiekową obecność Twoją w dziejach Kościoła Świętego.

Oddajemy w szczególny sposób pod Twoją opiekę Ojca Świętego, Pawła VI, uradowani, że miał tę łaskę, iż Ciebie nazwał Matką Kościoła, Matką Jedności. Chylimy nasze myśli, wole i serca do Twoich macierzyńskich stóp i wołamy:

Matko Chrystusowa – módl się za nami
Matko Łaski Bożej – módl się za nami
Matko Kościoła – módl się za nami
Matko Jedności – módl się za nami
Matko nasza – módl się za nami
Królowo Apostołów – módl się za nami
Królowo Polski – módl się za nami
Pani Jasnogórska – módl się za nami
Dziewico Wspomożycielko – módl się za nami
Przyczyno naszej radości – módl się za nami

/Tekst autoryzowany/

Archiwum KWPZM

 

Wpisy powiązane

1981.05.01 – Warszawa – List do o. Stanisława Podgórskiego CSsR, przewodniczącego KWPZM

1981.03.06 – Warszawa – Franciszkanizm dzisiaj. Przemówienie z okazji jubileuszu 800-lecia urodzin św. Franciszka z Asyżu

1981.01.08 – Warszawa – List do zakonnych rekolekcjonistów i misjonarzy ludowych, zebranych na dorocznym kursie