1979.02.08 – Warszawa – Uchwała KEP w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego

 
Konferencja Episkopatu Polski 

UCHWAŁA  W SPRAWIE KOMUNII ŚWIĘTEJ POD DWIEMA POSTACIAMI W ZGROMADZENIACH ZAKONNYCH I WSPÓLNOTACH ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

Warszawa, 8 lutego 1979 r.

 

Wyjaśnienie

1. Udzielanie Komunii świętej pod dwiema postaciami reguluje Instrukcja Stolicy Apostolskiej z dnia 29.VI.1970 r. Sacrametali Communione, której przepisy powtórzono w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskie go nr 242.

2. Postanowienia Instrukcji są następujące: 

a) Komunii świętej pod dwiema postaciami można udzielać jedynie w wypadkach przez Stolicę Apostolską ustalonych. Liczba takich wypadków wynosi czternaście. Niektóre dotyczą wiernych świeckich, inne osób żyjących we wspólnotach zakonnych oraz wspólnotach do zakonnych przyrównywanych.
b) W każdym z ustalonych wypadków konieczne jest pozwolenie miejscowego ordynariusza, który udziela pozwolenia we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji, a ordynariusz zakonny udziela pozwolenia w domach swojego zakonu.

Uchwała Konferencji Episkopatu dotycząca wspólnot zakonnych i wspólnot życia konsekrowanego

Biskupi Polscy zebrani na Konferencji Plenarnej w Warszawie dnia 8 lutego 1979, załatwiając sprawy dotyczące Liturgii, powzięli uchwałę, mocą której udzielają ogólnego pozwolenia na Komunię świętą pod dwiema postaciami we wspólnotach zakonnych i wspólnotach do zakonnych przyrównywanych nie podlegających ordynariuszom zakonnym w następujących wypadkach:

1. Ksieni w dniu otrzymania błogosławieństwa, dziewicom w Mszy, w czasie której otrzymują konsekrację, składającym i odnawiającym śluby zakonne oraz obchodzącym jubileusz w czasie Mszy św. oraz ich rodzinom i członkom wspólnoty.
2. Uczestnikom Mszy koncelebrowanej. 
3. Odprawiającym rekolekcje w czasie Mszy św. dla nich odprawianej. 
4. W czasie Mszy konwentualnej lub wspólnotowej (Missa conventualis vel communitatis) w następujące dni: 

a) wszystkie uroczystości, 
b) święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła,
c) święto św. Stanisława Kostki Patrona Polski, 
d) święto Patronów Zgromadzenia, 
e) w dni Kapituły generalnej Zgromadzenia domu, w którym Kapituła się odbywa. 

W innych wypadkach należy się zwracać do miejscowego ordynariusza. 

Komunii świętej należy udzielać “przez zanurzenie” (per intinctionem) i zachować obrzędy opisane w nr 246 Wprowadzenia Ogólnego do Mszału Rzymskiego.

Z możliwości przyjęcia Komunii świętej pod dwiema postaciami mogą skorzystać wierni, którzy biorą udział we Mszy św. Wspólnoty zakonnej w wymienione dni.

Warszawa, dnia 8 lutego 1979 r.

Archiwum KWPZM

Wpisy powiązane

2024.02.02 – Wrocław – Obecni w Kościele – konsekrowani są pośród nas. List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego

2023.10.09 – Rzym – Abp Stanisław Gądecki, List do papieża Franciszka w sprawie Niemieckiej Drogi Synodalnej

2023.03.30 – Warszawa – Konferencja Episkopatu Polski , Dekret ogólny KEP ws. występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach 2