2009.10.06-09 – PROGRAM SYMPOZJUM

Sympozjum czterech konferencji zakonnych w polsce

Jasna Góra, 6-9.10.2009 

Temat Sympozjum:  Tożsamość życia Konsekrowanego w kontekście

procesów laicyzacyjnych w Polsce

 

6 PAŹDZIERNIKA  2009 r.

13.00               Msza św.  w kaplicy M. Bożej pod przewodnictwem abpa J. Kowalczyka Nuncjusza Apostolskiego w Polsce

 

15.00               Moderator sesji : Ks. Tomach Sielicki SChr, przewodniczący KWPZM

ks. prof. dr hab.  Marek Starowieyski UW, Osoby konsekrowane wobec przemian w Kościele. Uwagi laika.

– przerwa

Dyskusja panelowa, z udziałem przedstawicieli Konferencji,

moderator ks. Tomasz Sielicki

– głosy z auli

18.00              Nieszpory

21.00              Apel Jasnogórski

O. Generał Izydor Matuszewski OSPPE

 

7 PAŹDZIERNIKA  2009 r.

8.00                 Msza św.  w kaplicy M. Bożej pod przewodnictwem:  o. bpa Stanisława Padewskiego OFMCap  

9.15                 Moderator sesji : dr Agnieszka Salamucha

prof. dr hab. Krzysztof Koseła UW,  Współczesne przemiany mentalności i tożsamości społecznej w Polsce

– przerwa

Dyskusja panelowa z udziałem  przedstawicieli Konferencji,

moderator dr Agnieszka Salamucha

– głosy z auli

15.00               Moderator sesji : m.Weronika Sowulewska

s. dr Enrica Rosanna CIVCSVAp, Życie konsekrowane w kontekście procesów laicyzacyjnych – doświadczenie europejskie 

Dyskusja panelowa z udziałem  przedstawicieli Konferencji,

– głosy z auli

18.00               Nieszpory

21.00               Apel Jasnogórski

Wiceprzewodniczący KWPZM O. Kazimierz Lorek CRSP

 

8 PAŹDZIERNIKA  2009 r.

8.00                Msza św.  w kaplicy M. Bożej pod przewodnictwem:  bpa K. Gurdy, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

9.15                 Moderator sesji : o. Kazimierz Malinowski OFMConv

Wystąpienie S. Ludgaris Craeyenst, przewodniczącej UCESM

Wypowiedzi przedstawicieli  IV Konferencji n.t.:

Osoby konsekrowane i wspólnoty wobec przemian kulturowych i obyczajowych w Polsce

                                   – Dyskusja i wystąpienia gości

15.00               Moderator sesji : s. Jolanta Olech

– Wystąpienie ks. bpa Wacława Depo, przew. Komisji Mieszanej Episkopat-Zakony

– Wypowiedzi  przedstawicieli IV Konferencji n.t

Nasza misja wobec przemian laicyzacyjnych w Polsce

                                   – Dyskusja i wystąpienia gości

18.00              Nieszpory

 21.00              Apel Jasnogórski

Ks. abp S. Nowak, Arcybiskup Częstochowski

 

9 PAŹDZIERNIKA  2009 r.  

8.00                 Msza św.  w kaplicy M. Bożej pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

9.00                 Moderator sesji : m. Danuta Wróbel, przewodnicząca KWPŻZZ Podsumowanie spotkania. Wnioski i ukierunkowania

10.15                 Spotkania poszczególnych Konferencji we własnym gronie

Wpisy powiązane

Starowieyski M. Ks., Zakony wobec zmian w Kościele. Uwagi laika

Sowulewska W. OSBCam, Wpływ przemian kulturowych na życie kontemplacyjne

Rosanna E., Życie konsekrowane w kontekscie procesów laicyzacyjnych. Perspektywa europejska