DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

DOMY POMOCY SPOłECZNEJ

BRAŃSZCZYK
Orioniści
Dom Emeryta pw. Świętego Alojzego Orione
ul. Jana Pawła II 1
07-221 Brańszczyk
tel. (0/29) 742 14 16
e-mail: branszczyk.dom_emeryta@onet.eu

BULOWICE

Albertyni
Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów
ul. św. Faustyny 4
32-652 Bulowice
tel./fax: 33 843 60 50
tel. 33 843 60 96
www.dps-bulowice.pl
kontakt@dps-bulowice.pl

CIESZYN
Bonifratrzy
Plac ks. Londzina 1
43-400 Cieszyn,
tel. (0-32) 852 05 62
e-mail: zakonboni@poczta.onet.pl

CZĘSTOCHOWA

Albertyni
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów
42-200 Częstochowa
ul. św. Jadwigi 84/86
tel.: 34 374-06-67
dps_albertyni@post.pl
www.dpsalbertyni.bigduo.pl

CZĘSTOCHOWA
Bracia Szkolni. Wspólnota Marianum
Dom emerytów
ul. Pułaskiego 71
42-217 Częstochowa
tel. (034) 36 40 614

IWONICZ
Bonifratrzy
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Floriańska 19
38-440 Iwonicz
tel./fax (0-13) 435 05 21
e-mail: bonifratrzy_iwonicz@dps.pl

IZBICA KUJAWSKA
Orioniści
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. ks. K. Sterpi
ul. Narutowicza 40
87-865 Izbica Kujawska
tel./fax. (0-54) 286 50 72
e-mail: dpsizbicakuj@wp.pl

ZIELONA
Bonifratrzy
Konary-Zielona 21,
32-040 Świątniki Górne,
tel. (0-12) 270 40 02
(Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Środowiskowy Dom Samopomocy)

KRAKÓW
Franciszkanie (OFM)
Dom Pomocy Społecznej im. św. Antoniego z Padwy
ul. Krowoderska 7
31-141 Kraków
tel. (012) 422-25-03
fax (012) 430-03-28
e-mail: dps@ofm.krakow.pl

ŁAŹNIEW
Orioniści
Dom dla Starszych i Niepełnosprawnych
Al. Księży Orionistów 1
Łaźniew
05-870 Błonie
tel. (0-22) 725 23 92

ŁAŹNIEW
Orioniści
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów
im. Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego
Al. Księży Orionistów 1
Łaźniew,
05-870 Błonie
tel. (0-22) 731 61 46

OJCÓW

Albertyni
Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta
Zgromadzenia Braci Albertynów
Ojców 64
32-045 Sułoszowa
tel.: 12 389 20 25; 12 389 29 08; 12 389 29 09
dps-ojcow@twojapoczta.pl
www.dpsojcow.pl

PILCHOWICE
Kamilianie
ul. Damrota 7
44 – 145 Pilchowice
tel. (032) 23 56 526
e-mail: o.adam@vp.pl

PRUDNIK
Bonifratrzy
Dom św. Jana Bożego (opiekuńczy)
ul. Piastowska 8
48-200 Prudnik
tel/fax: 77/ 436 59 50

PRZYTOCKO
Bracia Szkolni
Przytocko 39
77-230 Kempice
tel/fax (059) 85 83 937
e-mail: dps.przytocko@poczta.fm
www.dps.przytocko.pl

STOCZEK
Franciszkanie (OFMConv)
Franciszkański Dom Pomocy Społecznej
Stoczek 133
21-306 Czemierniki
tel. 0-83 351 50 22
fax. 0-83 351 50 12
e-mail: fdps@franciszkanie.pl
www.fdps.franciszkanie.pl

ŚWIĄTNIKI GÓRNE
Bonifratrzy
32-040 Świątniki Góme
(0-12 ) 270 40 02


ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Bonifratrzy
Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy
32-040 Świątniki Górne
(0-12 ) 270 40 02

WARSZAWA
Bonifratrzy
Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny
ul. Sapieżyńska 3
00-215 Warszawa,
tel. (0-22) 635 79 54;
e-mail: dgr.bonifratrzy@op.pl

ZABRZE
Kamilianie
ul. Cisowa 6
41 – 800 Zabrze
tel. (032) 27 13 817
e-mail: maciejadamczewski@wp.pl

ZAWADZKIE
Bracia Szkolni
ul. Czarna 2
47-120 Zawadzkie
tel/fax (077) 46 22 011
e-mail: dpszawadzkie@poczta.fm
www.dps.zawadzkie.com

ZBROSŁAWICE
Kamilianie
ul. Wolności 34
42 – 674 Zbrosławice
tel. (032) 23 37 042
e-mail: dps@wieszowa.pl

ZEBRZYDOWICE
Bonifratrzy
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. (0-32) 876 65 08,
e-mail: dps1zeb@poczta.onet.pl

Wpisy powiązane

POMOC MIGRANTOM

SZKOŁY KATOLICKIE W POLSCE

ŚWIETLICE DLA DZIECI