Chrystusa Króla (Cristore)

Kontakt

we Włoszech
Instytut Świecki Chrystusa Króla
Via Stradella, 10
20129, Milano
Italia

e-mail: contact@christ-the-kingsecinst.org
tel. 00 39 02 29522916 – Italia
fax: 0039 02 29404990

w Polsce
ul. Korowodu 20
02-829 Warszawa
e-mail: cristore@o2.pl
tel. (0-22) 644-86-78 – zwykle w drugi weekend każdego miesiąca

Instytut Świecki Chrystusa Króla (ISTITUTO SECOLARE CRISTO RE) jest instytutem męskim na prawie papieskim.
Jest w Kościele wspólnotą ludzi świeckich wezwanych przez Ducha Świętego, aby konsekrować się w Bogu poprzez śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Podzielając życie naszych współczesnych, pragniemy poświęcić się całkowicie Bogu, odpowiadając na Jego wezwanie pośród świata. Razem staramy się sprawić, by rzeczywistość przypominała coraz bardziej świat, który na początku został dla nas stworzony jako dar Bożej miłości.

Żyjemy w rodzinach lub samotnie, według zasad obowiązujących w świecie świeckich. Wykonujemy rozmaite zadania: jesteśmy nauczycielami, przedsiębiorcami, robotnikami, pracownikami socjalnymi, emerytami, lecz oddajemy na rzecz upragnionego celu nasz czas, nasze siły i nasze umiejętności.

Aby zrealizować nasze powołanie postanowiliśmy przestrzegać ewangelicznych cnót ubóstwa, czystości w celibacie i posłuszeństwa, starając się rozwijać poprzez modlitwę synowską relację z Bogiem i zajmować się sprawami świeckimi, kierując nimi po myśli Bożej.

Działalność

Instytut nie posiada i nie prowadzi własnych dzieł, a to dlatego, by w sposób pełny respektować jednostkowe powołanie, nie odrywać swoich członków od normalnych warunków życia, innych ludzi oraz by pozostawić im całkowitą otwartość na inicjatywy, które Duch Święty nieustannie wzbudza w Kościele i w świecie.

Wezwani do szukania Królestwa Bożego, zajmując się rzeczywistością doczesną, członkowie Instytutu starają się aktywnie uczestniczyć w życiu i w problemach środowisk, wśród których żyją, przyczyniając się do ich rozwoju zgodnego z wolą Bożą i w autentycznej służbie człowiekowi.

Służba apostolstwa każdego z nas to obecność: w rodzinie, w środowisku pracy, w życiu towarzyskim, społecznym i politycznym, w parafii, w różnych zorganizowanych formach apostolstwa.

Historia

Instytut Świecki Chrystusa Króla (Istituto Secolare Cristo Re) został założony w 1938 roku z inicjatywy Giuseppe Lazzatiego – profesora literatury starochrześcijańskiej i rektora Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie – i dzięki ojcowskiej opiece biskupa archidiecezji mediolańskiej – błogosławionego Kardynała Ildefonso Schustera. On również dokonał pierwszego zatwierdzenia
Instytutu w 1952 roku. W 1963 roku Instytut otrzymał od Kongreagacji Zakonów dekret pochwalny i aprobatę papieża Pawła VI, co uczyniło go instytutem na prawie papieskim.

Erem San Salvatore we Włoszech to "duchowa kolebka" Instytutu. Tam znajduje się grób naszego założyciela – Sługi Bożego Giuseppe Lazzatiego, tam odbywają się seminaria formacyjne, rekolekcje, spotkania.

www.kkis.pl

Wpisy powiązane

Orioński Instytut Świecki

Instytut Świecki Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczki Maryi

– Strona internetowa Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich