Spróbujmy odczytać przesłanie o. Papczyńskiego współczesnym językiem…

„Gdy teraz trwa dyskusja dotycząca aborcji i eutanazji, którą nazywa się „instytucją godnej śmierci”, wchodzi w świat ojciec Papczyński, który mówi o Niepokalanym Poczęciu. Mówi nam, że skoro zaistnieliśmy na ziemi, to najpierw znaleźliśmy się w Bogu, tzn. w jego zamyśle, że On nas zechciał. Tak jak wcześniej zechciał, aby Maryja była Matką Jego Syna. Dlatego Ją uczynił Niepokalanie Poczętą, czyli pełną Ducha Świętego, pełną miłości i pełną świętości, aby wypełniła zadanie, które On dla Niej ma” – mówi ks. Paweł Naumowicz MIC.

Za ponad dwa tygodnie uroczystość kanonizacji bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Powstaje zatem pytanie, jakie jest przesłanie na dziś Założyciela Marianów?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy w rozmowie z Przełożonym Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów, którą polecamy.

Wywiad tutaj 

Za: www.marianie.pl

Wpisy powiązane

O. Stanisław Ziemiański SJ laureatem odznaczenia Per musicam ad fidem za rok 2016

Wywiad o Matce Teresie z postulatorem jej sprawy kanonizacyjnej

“To jest moja wizja Polski fundamentalnie katolickiej”