Chrystusowiec nowym przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

We wtorek 13 maja podczas plenarnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce został wybrany nowy jej przewodniczący. Został nim ks. Tomasz Sielicki – generał Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Ks. Tomasz Sielicki (l. 54) był założycielem i długoletnim dyrektorem wydawnictwa księży chrystusowców „Hlondianum”. Pracował wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Od zeszłego roku jest generałem chrystusowców.

Tego samego dnia, w pierwszym dniu obrad przełożeni zakonów, zgromadzeń, stowarzyszeń, prowincji i opactw wybrali także wiceprzewodniczącego Konferencji. Został nim o. Kazimierz Lorek – prowincjał Zgromadzenia Księży św. Pawła – Barnabitów.

W środę, w drugim dniu sesji zakonnicy wybiorą pozostałych członków Konsulty – zarządu Konferencji.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce jest kościelną osobą prawną kolegialną powołaną do istnienia przez Stolicę Apostolską i podlega Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W tym roku obchodzi 60-lecie swojego istnienia.

Głównym celem Konferencji jest koordynacja zamierzeń mających na celu rozwój życia zakonnego w Polsce, wspieranie wzajemnej współpracy i pomocy między instytutami zakonnymi oraz umacnianie więzów solidarności i komunii między instytutami zakonnymi.

Konferencja widzi szansę dla zakonów w podejmowaniu wspólnych inicjatyw apostolskich, edukacyjnych i charytatywnych oraz w promowaniu wiedzy na temat życia konsekrowanego w społeczeństwie przez rozwój mediów instytutów zakonnych i działalność Centrum Informacyjnego Zakonów.

Konferencja przywiązuje także wielką wagę do budowania ścisłej więzi instytutów zakonnych z Konferencją Episkopatu Polski oraz biskupami diecezjalnymi w celu lepszej pracy na rzecz Kościoła katolickiego.

"Troska o integralny rozwój osób konsekrowanych, w szczególności przygotowanie specjalistów służących wspólnym dziełom Konferencji; stała współpraca z innymi konferencjami zakonnymi wyższych przełożonych w Rzeczypospolitej Polskiej; stała współpraca z konferencjami zakonnymi z innych krajów oraz uczestnictwo w pracach Unii Europejskich Konferencji Wyższych Przełożonych" – to zdaniem przełożonych nie mniej ważne cele do realizacji przez Konferencję.

jms

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie