Chrystusowiec wicedyrektorem Konwiktu przy KUL-u

Dnia 5 października, na wniosek Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nasz współbrat ks. dr Marek Grygiel otrzymał od Administratora Archidiecezji Lubelskiej oficjalną nominację na wicedyrektora Konwiktu Księży Studentów i Profesorów KUL. Ks. Grygiel jest adiunktem przy katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w. KUL. Serdecznie gratulujemy.

Konwikt jest miejscem zamieszkania ok. 200 księży studentów i 20 profesorów pochodzących z wszystkich diecezji w Polsce oraz wielu wspólnot zakonnych. Formalnie dom jest własnością Konferencji Episkopatu Polski. Konwikt jest nie tylko miejscem zamieszkania, ale również regularnej formacji. W historii Kościoła w Polsce Konwikt Księży Studentów zawsze odgrywał ważną rolę, był miejscem formacji intelektualnej oraz duchowej wielu obecnych biskupów, oraz wybitnych teologów, filozofów oraz innych naukowców. Warto nadmienić, iż kaplica konwiktorska została ufundowana przez hrabinę Anielę Potulicką.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie