Niepokalanów: Inauguracja “Kolbianum”

Spełniło się marzenie św. Maksymiliana Kolbego: 77 lat temu franciszkanin i założyciel Niepokalanowa chciał stworzyć Akademie Maryjną. "Jeśli Niepokalana zechce – czytamy w jego wypowiedzi z 12 października 1933 roku – założymy Akademię Maryjną, aby w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat, czym jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii".

 
12 października br., 27 osób rozpoczęło naukę mariologii na wydziale teologicznym warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Niepokalanowie. Są to studia podyplomowe i doktoranckie. Placówka będzie zajmowała się pogłębianiem wiedzy teologicznej o Najświętszej Maryi Pannie.

Dziekan wydziału teologicznego ks. prof. Stanisław Dziekoński ogłosił, że decyzją senatu UKSW powstał ośrodek naukowo-badawczy "Kolbianum" w Niepokalanowie, a jego kierownikiem został o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv (na zdjęciu powyżej / fot. OFMConv Niepokalanów).

Msza św. inauguracyjna nowego instytutu w Niepokalanowie została odprawiona w przez prowincjała franciszkanów z Warszawy o. dr. Mirosława Bartosa OFMConv, a wykład inauguracyjny wygłosił o. prof. Stefano Cecchin – franciszkanin, sekretarz Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej.

"Kolbianum", to jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z trzech znaczących ośrodków mariologicznych w świecie obok rzymskich uczelni: "Marianum" i "Antonianum".

Inicjatywa ośrodka studiów mariologicznych w Niepokalanowie stanowi wotum wdzięczności za ofiarę życia św. Maksymiliana Kolbego. Franciszkanie w Polsce w tym roku, dokładnie 14 sierpnia zainaugurowali Rok Kolbiński, przygotowujący do 70. rocznicy śmierci o. Kolbego, która przypadnie 14 sierpnia 2011 roku.

mw, RN / red.

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Niepokalanów: XXX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów

Piknik kapucyński w Stalowej Woli

Dziękczynienie za pontyfikat u franciszkanów w Krakowie