Charyzmat salezjański w służbie większej miłości

Pobudka o świcie, wyjazd autobusem, a potem w grupie oddanie hołdu Całunowi, wyraźnemu znakowi tej “większej miłości”, która stoi u podstaw każdego powołania zakonnego. W ten sposób rozpoczął się drugi dzień spotkania biskupów salezjańskich w miejscach związanych z Księdzem Bosko.     

Po przybyciu do katedry turyńskiej około 90 biskupów salezjańskich zatrzymało się najpierw przed Całunem. Będąc pod wielkim wrażeniem, jak wszyscy pielgrzymi, utkwili swój wzrok na śladach ran, odciśniętych na płótnie,  i w ciszy zanosili swoje modlitwy. Następnie, zgromadzeni wokół abpa Cesarego Nosiglii, arcybiskupa miasta, odprawili Eucharystię.

W swoim kazaniu abp Nosiglia mówił o wartości i znaczeniu Całunu, jako świadku męki Boga dla zbawienia ludzkości, podkreślając więź, jaka łączy to Wystawienie Całunu i miasto Turyn z Księdzem Bosko, który – jak stwierdził – jest wciąż aktualnym przykładem, ponieważ uczy Kościół i społeczeństwo o tym, że trzeba zaufać ludziom młodym.

Potem, po powrocie na Valdocco, ks. Pierluigi Cameroni, postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej, prowadził medytację poświęconą świętości salezjańskiej, która znalazła wyraz w wielu znaczących sylwetkach biskupów, takich jak:  bp Versiglia, bp Olivares, bp Ferrando, bp Ortiz Arrieta, kard. Hlond, bp Almeida Lustosa i bp Marengo. Kończąc, przypomniał, że są biskupami według Księdza Bosko, jeśli przyjmują “różaniec”, znak bezwarunkowego zawierzenia Maryi Wspomożycielce, i “włosienicę”, która oznacza, że nie ma płodności apostolskiej bez ofiary.

Po krótkiej przerwie miała miejsce pierwsza z czterech sesji wspólnej refleksji, jakie są przewidziane w tych dniach. Prowadził ją Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, który przedstawił biskupom tematy, przebieg i uchwały 27 Kapituły Generalnej. Najpierw ks. Á.F. Artime przywołał ducha i klimat kolegialności, jaki panował w czasie obrad. Potem podkreślił, że temat KG27 – Świadkowie ewangelicznego radykalizmu – jest obecnie niezwykle aktualny i stanowi decydującą kwestię, od której zależy przyszłość każdego z nas i naszego Zgromadzenia”.

I na koniec, przedstawił swoją wizję dotyczącą sytuacji Zgromadzenia. Podkreślił, odnosząc się do dziedzictwa Księdza Bosko, zwrócenie uwagi na zażyły kontakt z Bogiem (“nie możemy przestać wzrastać w życiu wewnętrznym, w zjednoczeniu z Nim”), na ducha rodzinnego (“wspólnota nie jest siedzibą pojedynczych działaczy duszpasterskich, ale miejscem, gdzie panuje prawdziwy duch rodzinny”) i na posłannictwo wśród młodzieży (“odwiedzając po raz pierwszy liczne inspektorie, zauważyłem wyraźną i bezdyskusyjną opcję na rzecz młodzieży, zwłaszcza najuboższej”).

Czas przedpołudniowy zakończył się sesją pytań-odpowiedzi z udziałem Biskupów i Przełożonego Generalnego.

Wystąpienia ks. Cameroniego i ks. Á.F. Artime są dostępne na stronie sdb.org, zaś na Flickr – galerie zdjęć w wysokiej rozdzielczości, które przybliżają wydarzenia dzisiejszego przedpołudnia.

Za: www.infoans.org

Wpisy powiązane

Unia Europejskich Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych spotkała się w Czechach

Rzymskie obchody setnej rocznicy narodzin dla nieba św. Józefa Sebastiana Pelczara

Watykan: 80 lat kończy kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ