Generał Sikorski na klasztornej wystawie

Na krużgankach lubelskiego klasztoru dominikanów można obejrzeć wystawę nieznanych zdjęć o generale Władysławie Sikorskim.

Ekspozycję przygotowano z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznica tragicznej śmierci premiera Rządu na Uchodźstwie i Naczelnego Wodza, który zginął 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem.

Otwarta 14 listopada wystawa składa się z 13 tablic, na których zaprezentowano czterdzieści, dotąd w większości niepublikowanych, zdjęć. Przedstawiają one generała Sikorskiego jako polityka i żołnierza, ale także w zwykłych, codziennych sytuacjach: jako męża i ojca.

„Patriotyzm jest wymiarem miłości Ojczyzny, która swoje zakorzenienie ma też w wierze. Dlatego wystawa pokazująca człowieka, dla którego ważna była Ojczyzna, znalazła się w naszym klasztorze” – mówił podczas otwarcia ekspozycji przeor lubelskich dominikanów, o. Grzegorz Kluz.

Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie, a jej otwarcie uświetnili wybitni przedstawiciele polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii oraz polscy dyplomaci pełniący służbę w tym kraju.

Fundatorem i mecenasem ekspozycji, która potrwa do świąt Bożego Narodzenia, jest Fundacja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Zaprezentowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie.

To nie pierwsza ekspozycja w lubelskim klasztorze. Dwie wcześniejsze były poświęcone najnowszym dziejom Kościoła w Polsce: prześladowaniu zakonów żeńskich w Polsce w czasach dyktatury komunistycznej oraz więzionym w latach stalinowskich późniejszym metropolicie poznańskim, arcybiskupie Antonim Baraniaku.

Za: www.dominikanie.pl.

Wpisy powiązane

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia o afirmacji i poszanowaniu życia ludzkiego od jego poczęcia do naturalnej śmierci

Bonifratrzy: Posiedzenie Międzyprowincjalnej Komisji Europy Centralnej i Wschodniej

Michalici: Wprowadzenie relikwii bł. Stefana Frelichowskiego do kościoła na Rybakach