100. rocznica urodzin Matki Reginy Woronieckiej

Katedra bydgoska była miejscem obchodów 100. rocznicy urodzin Matki Reginy Woronieckiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Służebnic Prawdy Bożej Katechetek Rodzin.

Zakonnice pracują w Indiach na terenie różnych diecezji, a także w Niemczech, Włoszech i Polsce. W Bydgoszczy swoją posługę wykonują w rezydencji biskupa ordynariusza, a także w Domu św. Jana Pawła II dla księży emerytów.

Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Matki Reginy Woronieckiej była jednocześnie modlitewnym przygotowaniem do odpustu Matki Bożej Pięknej Miłości oraz dziękczynieniem za dzieła miłosierdzia Caritas. – Pokazujemy, że Kościół nie ma granic. Bez względu na miejsce, kolor skóry, potrafimy służyć w imię Chrystusa. Przytulamy się do Matki, prosząc o potrzebne łaski w pełnieniu codziennej misji na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego. Nie zapominamy o tych, którzy służą, ofiarują siebie i czas dla innych – powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. prałat Wojciech Przybyła.

Matka Regina Woroniecka urodziła się 12 września 1921 roku w Bydgoszczy. W 1943 roku wstąpiła do Zakonu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, gdzie po ukończeniu formacji podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej i archeologii.

W 1969 roku poprosiła o możliwość wyjazdu na misje. Została posłana do Grecji, gdzie pracowała do 1971 roku wśród ubogiej ludności Aten. Na krótki czas dojechała także do osady polskiej w Turcji, gdzie mimo grożącego niebezpieczeństwa, razem z polskim kapłanem podjęła „ukrytą” posługę duszpasterską. Następnie siostra zwróciła się z prośbą o wyjazd do Indii. Tam najpierw podjęła pracę wśród najuboższych w miejscowości Prakashpalayam. Podczas posługi wśród zaniedbanych rodzin chrześcijańskich postanowiła za swój priorytet (później charyzmat zgromadzenia) uczynić ewangelizację w rodzinach.

W 1977 roku Matka Regina zdecydowała się pozostać na stałe w Indiach i utworzyła w Mariapura, w diecezji Mysore, nowe zgromadzenie o charakterze narodowym. Zgromadzenie Satyaseva Catechist Sisters of the Families uzyskało aprobatę Kościoła. – W tym wielkim dla nas dniu, w którym obchodzimy stulecie urodzin czcigodnej Matki Reginy, moje serce bije z wdzięczności za niezłomną miłość i opatrzność naszego kochającego Ojca – powiedziała s. Elżbieta Nannam.

Za: www.diecezja.bydgoszcz.pl

Wpisy powiązane

XXVI Dni Duchowości na KID

Franciszkanie – prowincja krakowska: Zaprzysiężenie nowych przełożonych i uhonorowanie jubilatów

Salezjanie – Ląd: SSDM o Miłości