Archidiecezja Białostocka: Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego

„Jesteście potrzebni, bo jesteście jak światło w mroku, bo podnosicie tych, którzy upadli, bo przywracacie uśmiech tam, gdzie zagościł zdawało by się bezpowrotny smutek” – mówił w Archikatedrze Białostockiej na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego Abp Edward Ozorowski do przedstawicieli męskich oraz żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Metropolita Białostocki przypomniał, że istota życia konsekrowanego jest „całkowicie oddanie się Bogu, na zawsze, bez oglądania się wstecz. To oddane jest odpowiedzią na Jego miłość, za które otrzymacie wieczną nagrodę” – podkreślał.

Arcybiskupż życzył przybyłym na wspólną modlitwę nieustannego zaufania i wiary w Bożą opiekę oraz radości płynącej ze służby ludziom. „Wnoście radość w życie innych ludzi, gdyż oni tak bardzo na to czekają i tak bardzo tej Bożej radości potrzebują. Niech Pan daje wam tę radość, ale także zrozumienie i światło, by moc rozeznawać i odpowiadać na potrzeby archidiecezji białostockiej, tak, by mogła stawać się ona przykładem dla innych kościołów lokalnych” – dodał.

Świąteczną liturgię rozpoczęło poświęcenie świec gromnicznych i uroczysta procesja do ołtarza. Podczas homilii odczytany został list biskupów na Dzień Życia Konsekrowanego. Następnie siostry zakonne, księża i pozostałe osoby konsekrowane odnowiły swoje śluby i przyrzeczenia.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu wszystkich zgromadzonych osób konsekrowanych podziękowania i słowa wdzięczności wobec abp. Edwardowa Ozorowskiego, koncelebrującego abp. Seniora Stanisława Szymeckiego, ks. prał. Henryka Żukowskiego, wikariusza biskupiego ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz salezjanina z Rózanegostoku, ks. Adama Wtulicha – spowiednika i rekolekcjonisty wyraziła s. Paulina Mieleszkiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Przełożona domu przy ul. Stołecznej w Białymstoku zapewniła o duchowej łączności z werbistą, o. Feliksem Kubiczem, który przebywa w szpitalu. „On, także w swoim cierpieniu pamięta o nas. Jesteśmy mu wdzięczni za radość, jaką zawsze wnosił w nasze spotkania” – mówiła, dziękując jednocześnie wszystkim kapłanom i braciom, z którymi na co dzień siostry współpracują.

Ks. prał. Żukowski zapewnił o radości z towarzyszenia osobom konsekrowanym w ich oddaniu życia Bogu. Podziękował Abp. Ozorowskiemu za przewodniczenie Mszy św., Abp. Seniorowi oraz koncelebrującym kapłanom za wspólną modlitwę.

W Archidiecezji Białostockiej pracuje około 180 sióstr z 16 zgromadzeń zakonnych żeńskich. Poza tym są 4 zakony męskie oraz wiele wspólnot i instytutów życia konsekrowanego. Siostry zakonne prowadzą domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, domy dziecka, świetlice dla dzieci oraz przedszkola i szkoły. Pracują w szpitalach, hospicjach, jako katechetki, nauczycielki oraz wychowawczynie trudnej młodzieży. Podejmują różne formy posługi jako zakrystianki, organistki, sekretarki. Obejmują swoją służbą, pracą i modlitwą osoby potrzebujące różnych wyznań i narodowości. Księża werbiści prowadzą dom rekolekcyjny św. Kazimierza w Kleosinie, a salezjanie , oprócz parafii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. Od niedawna w Białymstoku prowadzona przez ojców jezuitów Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.

Teresa Margańska

Więcej (zdjęcia) na: www.archibial.pl

Wpisy powiązane

Oblaci MN: „To dziejowy moment historii naszej Prowincji”

Relikwie św. Antoniego z Padwy w Loretto polskim

Kościół w rzeczywistości publicznej i politycznej