Bernardyni: Zmarł o. Letus Szpucha

W dniu dzisiejszym, tj. w Uroczystość Chrystusa Króla (25.11.2012) o godz. 7.45, w wieku 78 lat, odszedł do Pana O. Letus (Feliks) Szpucha, długoletni wykładowca prawa kanonicznego w WSD OO. Bernardynów w Kalwarii Zeb.O. Letus urodził się 06.02.1934 w Teodorówce (lubelszczyzna). Do Zakonu OFM wstąpił 25.08.1949, a 26.02.1956 złożył w nim profesję wieczystą. 22.06.1958 otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1963 uzyskał doktorat w zakresie prawa kanonicznego na KUL.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 27.11.2012 o godz. 11.00 w kalwaryjskiej bazylice.

Dziękując Bogu za posługę śp. O. Letusa, za dar jego życia franciszkańskiego i kapłańskiego, pamiętajmy o Nim w naszej modlitwie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie.

Wpisy powiązane

Rozpoczęcie prac przedprocesowych ks. Pawła Kontnego SChr

Kraków: AreOPag u dominikanów

Kapucyni: Remont domu zakonnego w Gdańsku