Bp Okroj przed Dniem Życia Konsekrowanego: Synod to wspólna droga, którą mamy razem iść

Synod – po grecku syn-hodos – to wspólna droga. Mamy tą wspólną drogą iść i dźwigać razem obowiązki, zadania, problemy – powiedział bp Arkadiusz Okroj, członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, podczas konferencji prasowej przed Światowym Dniem Życia Konsekrowanego, który będziemy obchodzić w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).

Bp Okroj stwierdził, że Kościół uznaje, iż synodalność jest integralną częścią jego natury. „Synod to jest proces, który ma doprowadzić Kościół do tego, by był wspólnotą słuchania. A Tym, którego słuchamy, jest Duch Święty, który mówi do Kościoła. Chodzi o szukanie odpowiedzi” – zaznaczył.

Episkopat News · Bp Okroj przed Dniem Życia Konsekrowanego

„By nauczyć się na nowo słuchać siebie wzajemnie w Kościele i wspólnie wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego musimy w sobie dużo zmienić” – powiedział bp Okroj i dodał, że „konieczne jest synodalne nawrócenie”.

Zauważył, że zaangażowanie osób konsekrowanych w proces synodalny ma polegać na tym, aby przedstawiciele różnych zgromadzeń z całej Polski czynnie angażowali się w pracę zespołów synodalnych w diecezjach. „Rodzi to nadzieję, że powstanie coś bardziej trwałego, że w wielu diecezjach powstaną na stałe funkcjonujące rady, które będą realizowały zalecenia synodalne” – dodał.

„Trwający Synod daje nam konkretne narzędzia, takie jak rozmowa, spotkanie, wzajemne słuchanie siebie i rozeznanie. Synod to wielka szansa dla osób konsekrowanych, by na nowo zapalić się Bożym ogniem” – zauważyła m. Beata Mazur SJK, przełożona generalna SS. Urszulanek, członkini Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. Matka Mazur przyznała, że każde zgromadzenie opracowało swój własny system prac synodalnych, podczas gdy siostry uczestniczą także w zebraniach synodalnych w parafiach. „Najważniejsze jest to, by z otwartością wsłuchać się w głos Ducha Świętego” – podkreśliła.

Episkopat News · M. Beata Mazur SJK

„Synod ma nam ukazać nowe sposoby naszego zakonnego posługiwania w zmieniających się warunkach świata i Kościoła” – podkreślił o. Arnold Chrapkowski OSPPE, wiceprzewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Zaznaczył, że sposobem uczestnictwa członków zakonów męskich w synodzie jest na przykład uczestnictwo w radach duszpasterskich czy ekonomicznych, które tworzą Kościół diecezjalny. O. Chrapkowski przyznał, że udział zakonników w pracach synodalnych odbywa się na drodze rozeznawania wspólnotowego oraz działalności delegatów Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w poszczególnych diecezjach.

Episkopat News · O. Arnold Chrapkowski OSPPE

„Nasza misja pełniona jest w zaciszu klauzury, ale nas także Ojciec Święty zaprosił do udziału w pracach synodalnych. Rozumiemy to przede wszystkim jako zintensyfikowaną modlitwę za wszystkich uczestniczących w synodzie” – powiedziała m. Teresa Wrona OCD, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce. „Podjęłyśmy prace jako Konferencja, siostry zgłębiają materiały synodalne indywidualnie i wspólnotowo” – zaznaczyła i dodała, że „naszą zasadniczą misją jest modlitwa za synod”.

Episkopat News · M. Teresa Wrona OCD

Joanna Wójtowicz (IŚ Chrystusa Króla), przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich, stwierdziła, że „bycie w świecie jest jednocześnie związane z potrzebą bycia razem, wspólnego rozeznawania i wspólnego działania”. Przyznała, że wszyscy członkowie instytutów wypełnili ankiety synodalne. Wynika z nich, że synodalność to przede wszystkim te obszary, w których na co dzień żyjemy, czyli na przykład parafie.

Episkopat News · Joanna Wójtowicz (IŚ Chrystusa Króla)

BP KEP

Za: www.episkopat.pl

Wpisy powiązane

Matka Boża Łaskawa i św. Andrzej Bobola: Uroczystości w Warszawie

Przewodniczący Episkopatu: św. Andrzejowi Boboli polecamy wszelkie trudne sprawy

S. Radosława Podgórska FSK: widzimy wielki wzrost kultu bł. Matki Czackiej