Bracia Mniejsi: Zmiany w Prowincji św. Jadwigi

Logiczno-prawną konsekwencją 37. Kapituły Prowincjalnej Prowincji św. Jadwigi, odbytej w dniach od 10-14 V 2012 w Górze Św. Anny, był Kongres Kapitulny. który trwał we Wrocławiu przez trzy dni i zakończył się 28 V 2012.

Przewodniczącym kongresu był o. Chryzostom Jarosław Fryc OFM, wizytator generalny i prezes kapituły, a uczestnikami minister prowincjalny o. Alan Tomasz Brzyski OFM, wikariusz prowincjalny o. Albert Ireneusz Krzywański OFM, definitor o. Remigiusz Józef Gruca OFM, definitor o. Flawian Józef Michali OFM,definitor o. Jonasz Marian Pyka OFM, definitor br. Rafał Gorzołka OFM, definitor o. Jozue Grzegorz Szymański OFM, a także o. Wacław Stanisław Chomik OFM, minister prowincjalny poprzedniej kadencji.

Kongres Kapitulny rozpoczęła modlitwa liturgii godzin, po czym odczytano pisma z gratulacjami i życzeniami dla nowego ministra i zarządu prowincjalnego, które wpłynęły do sekretariatu. Członkowie zarządu składali przysięgę o zachowaniu tajemnicy w sprawach omawianych na wspólnych posiedzeniach i z tytułu otrzymanego urzędu. Wszyscy uczestnicy kongresu z kolei przyrzekali wobec Boga, że w głosowaniach (tajne – za pomocą gałek: białe i czarne fasolki, jawne – podniesienie ręki) wybierać będą na urzędy prowincjalne jedynie tych braci, których uważają za godnych wybrania.

Pierwszym aktem prawnym kongresu był wybór o. Dominika Jakuba Banasia OFM na sekretarza prowincjalnego; dotychczasowym sekretarzem był o. Ireneusz Krzysztof Bednarek OFM, który pełnił urząd przez 18 lat. Z czasem, po rozeznaniu sytuacji personalnej i problemów Prowincji św. Jadwigi, w myśl ustawodawstwa zakonnego wybrano nowych gwardianów i przełożonych, powierzono liczne urzędy i stanowiska oraz obsadzono personalnie wszystkie klasztory. Z pewnymi wyjątkami, wybory i nominacje wejdą w życie 1 IX 2012.

Prowincję św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, z prowincjałatem we Wrocławiu, stanowi 208 profesów wieczystych i czasowych, prezbiterów i braci zakonnych, nowicjuszy i postulantów. Aktualnie zamieszkują oni w 23 klasztorach, z których 16 znajduje się w Polsce, 5 w Niemczech, 1 w Norwegii i 1 we Włoszech. Decyzją Kongresu Kapitulnego przyjęto jeszcze jeden klasztor we Włoszech – Falconara Marittima (achidiecezja Ancona), niedaleko klasztoru w Osimo.

Prowincja prowadzi działalność naukową, skoncentrowaną głównie w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów we Wrocławiu. Aktywność natomiast pastoralną prowadzi w 18 parafiach, a zwłaszcza w 6 sanktuariach: 3 w Polsce (Góra Ṡwiętej Anny, Prudnik, Wambierzyce) i 3 w Niemczech (Gößweinstein, Grafrath i Marienweiher).

Za: www.franciszkanie.com

Wpisy powiązane

Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucjami kościelnymi”

25. Rocznica Beatyfikacji Ks. Franciszka Drzewieckiego, orionisty

Modlitwa za fundatorów sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej w katedrze na Wawelu