Chrystusowcy: Ks. Tomasz Koszyk Honorowym Obywatelem Gminy Pyrzyce

Dnia 19 kwietnia 2012 r. w Ratuszu Pyrzyckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaki Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce naszemu współbratu ks. Tomaszowi Koszykowi.

Honorowe obywatelstwo to szczególny tytuł nadawany osobie o wielkich zasługach dla miasta, regionu lub kraju, za promowanie miasta czy regionu, za wielkie zasługi, ogromny autorytet moralny czy trwały ślad w historii. Ks. Koszyk jest dwunastą osobą, która po 1989 r., przez Radę Miejską w Pyrzycach została uhonorowana tym zaszczytnym tytułem. Listę Honorowych Obywateli Pyrzyc otwiera również chrystusowiec, ks. Franciszek Gałdyś – były proboszcz parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach, obecnie proboszcz parafii w Subotnikach na Białorusi.

Wręczenia odznaki Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce ks. Tomaszowi Koszykowi dokonał Ryszard Grzesiak, przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele społeczności Ziemi Pyrzyckiej, a wśród nich: Marzena Podzińska – zastępca burmistrza Pyrzyc, Wiktor Tołoczko – starosta pyrzycki, Edward Kiciński – wójt Gminy Kozielice, Beata Rejmer – dyrektor Zespołu Szkół im. Osadników Ziemi Zachodnich w Kozielicach, członkowie Rady Miejskiej w Pyrzycach. Wśród zaproszonych gości obecni byli ks. kan. Sławomir Zyga – p.o. kanclerza Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, ks. kan. Leszek Konieczny – proboszcz parafii NMP Bolesnej w Pyrzycach, dziekan dekanatu Pyrzyce, ks. kan. Robert Gołębiowski – dziekan dekanatu Banie, ks. kan. Waldemar Garsztkowski – dziekan dekanatu Police. Na uroczystość przybyli chrystusowcy: ks. Andrzej Orczykowski – sekretarz generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Andrzej Szczepaniak – asystent przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Józef Dudziak – proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski, ks. Krzysztof Rytwiński – proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach, były proboszcz parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach.

Po powitaniu Laureata oraz przybyłych gości Przewodniczący odczytał Uchwałę nr XVII/205/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2011 r. stanowiącą nadanie – w uznaniu zasług dla Gminy Pyrzyce, za wyjątkową i pełną zaangażowania pracę duszpasterską na rzecz społeczności Gminy Pyrzyce, szczególną dbałość o zabytki sakralne o ich odbudowę i renowację – ks. Tomaszowi Koszykowi Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce. Następnie w prezentacji multimedialnej przedstawiono wielowymiarowy zakres działalności ks. Koszyka na rzecz społeczności Gminy Pyrzyce, ze szczególnym podkreśleniem zaangażowania w odbudowę poaugustiańskiego kościoła, obecnej świątyni parafii pw. NMP Bolesnej. Ks. T. Koszyk przez 16 lat  (z 34 lat kapłaństwa) jest duszpasterzem na Ziemi Pyrzyckiej; w latach 1978-1982 był wikariuszem parafii pw. św. Ottona, zaś w latach 1988-1993 proboszczem parafii pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach, natomiast od 2005 r. jest proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Kozielicach.

Wręczeniu odznaki Honorowego Obywatela Gminy Pyrzyce towarzyszyła owacja uczestników uroczystości. Następnie zostało odczytane okolicznościowe pismo przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego. W imieniu Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abpa Andrzeja Dzięgi gratulacje i podziękowanie za pełną oddania i poświęcenia pracę w Archidiecezji, złożył Laureatowi oraz Towarzystwu Chrystusowemu ks. kan. S. Zyga – p.o. kanclerza Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Wyrazy uznania i gratulacje złożyli ks. Koszykowi przedstawiciele instytucji i środowisk Gminy Pyrzyce. Na zakończenie uroczystości głos zabrał ks. Tomasz Koszyk i podziękował za uhonorowanie zaszczytnym tytułem. Przypomniał podjęte działania i odsłonił arkana niektórych rozwiązań przyjętych przy odbudowie i renowacji kościoła. Podziękował wszystkim współpracownikom z czasów proboszczowania w Pyrzycach i wspierającym dzieło odbudowy kościoła. Szczególne słowa wdzięczności za współprace i pomoc skierował pod adresem Pawła Harmacińskiego. Uroczystość w Ratuszu Pyrzyckim, uświetniona koncertem skrzypcowym, zakończyła się rautem.

ks. Andrzej Orczykowski TChr

Za: www.chrystusowcy.pl

Wpisy powiązane

„Są twarzą Ewangelii” w swoich środowiskach i mają coraz więcej powołań

Toruń: 32. rocznica powstania Radia Maryja

Franciszkanie – Gdańsk: Jesienne spotkanie przełożonych