Wpisy powiązane

Franciszkanie – prowincja krakowska: Zwyczajna kapituła prowincjalna rozpoczęta

Konferencja Prowincjalna Prowincji Polskiej Zakonu Bonifratrów

Należała do wolontariatu misyjnego Salwatorianów. Helenka bliżej ołtarzy