Częstochowa: Warsztaty o synodalności

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” – czy może być bardziej pallotyńskie hasło? A tak właśnie brzmiał tytuł dwudniowych warsztatów poświęconych formacji parafialnych koordynatorów synodalnych, które odbyły się w dn. 2-3 grudnia 2023 roku w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. Jego uczestnicy mieli okazję pogłębić teologiczne aspekty synodalności, uczyć się słuchania, bycia słuchanym i tworzenia kultury spotkania, a przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem i Kościołem.

Na samym początku prof. dr hab. Marcin Jewdokimow przedstawił założenia procesu synodalnego oraz metodologię pracy podczas warsztatów. Z kolei dr Mateusz Tutak w swojej konferencji skupił się nad znaczeniem modlitwy w procesie synodalności. Poprowadził także medytację nad słowem „spotkanie”. Sobotnie popołudnie zostało wypełnione warsztatami komunikacyjnymi na temat dobrego mówienia, dobrego słuchania i znaczenia informacji zwrotnej. Zostały one poprowadzone przez s. Monikę Jagiełło SAC oraz Michała Grzecę ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W wieczornej sesji, w której głos zabrali ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski oraz dr Mateusz Tutak, skupiono się na zagadnieniu świeckich w Kościele oraz społecznej roli koordynatora. Uwieńczeniem spotkania była Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Częstochowie. W kazaniu ks. dr Mariusz Marszałek SAC zwrócił uwagę na Maryję jako niewiastę synodalności, która z poprzez podwójne Zwiastowanie – w Nazarecie i na Golgocie – uczy nas, jak przyjmować Jezusa, by potem dzielić się Nim z innymi. Po kolacji uczestnicy warsztatów udali się na Jasną Górę, gdzie dzięki otwartości kustosza Sanktuarium mogli zapoznać się z zasadami archiwizacji danych oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę po porannej Mszy w programie spotkania przewidziane były warsztaty dotyczące dialogu pt. „Lider i dialog. Medytacja na temat dialogu”, które podobnie jak w sobotę zostały poprowadzone przez członków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W popołudniowej sesji znalazły się wykłady: „Wymiar społeczny i duchowy” dr Mateusza Tutaka oraz „Uwrażliwienie na temat słuchania Słowa Bożego” ks. dr hab. Wojciecha Sadłonia SAC.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów wymienili się swoim doświadczeniem. Wskazano także na zakładane efekty procesu synodalizacji parafii. Należą do nich: rozpoznanie potencjałów i wyzwań parafii; uczenie się słuchania w parafii; uczenie się rozmowy w formie dialogu w parafii; zainicjowanie regularnych spotkań proboszcza z parafianami w parafii; sformułowanie tematu, wokół którego będą toczyły się rozmowy i spotkania; sformułowanie rekomendacji do pracy z danym tematem w parafii; zaangażowanie się w misję.

„Słuchanie, rozeznawanie, misja” to kolejny po Forum Bractw oraz konferencji „From cure to care” owoc współpracy Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego i Sekretariatu Bożego Miłosierdzia realizowany w Dolinie Miłosierdzia. Kolejna edycja warsztatów w dn. 24-25 lutego 2024 roku. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Więcej informacji oraz zapisy na stronie: https://synod.org.pl/synodalizacja-parafii/.

ks. Mariusz Marszałek SAC

Wpisy powiązane

Patron Dnia: Święty Jan Kasjan – organizator zachodniego monastycyzmu

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?