Dąbrowa Górnicza: Franciszkański Dzień Życia Konsekrowanego

Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu zostało ustanowione decyzją ks. bpa Grzegorza Kaszaka – Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej, miejscem zyskiwania odpustów zupełnych w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Życia Konsekrowanego. 

W sobotę 10 października 2015 r. przybyła tam pielgrzymka osób konsekrowanych z diecezji sosnowieckiej. Tematem przewodnim tego dnia była zachęta św. Franciszka „Bracia póki mamy czas czyńmy dobro”. Głównym patronem dnia był św. Franciszka z Asyżu – założyciel trzech zakonów.

Ten szczególny Dzień Franciszkański Życia Konsekrowanego rozpoczął się o godz. 9.30 Adoracją Najświętszego Sakramentu z możliwością spotkania się z Jezusem Miłosiernym w sakramencie pojednania.

Następnie o. Radosław Kramarski – gwardian i proboszcz franciszkańskiej parafii wygłosił konferencję „Wspólnota ewangeliczna”. Nawiązywał w niej do charyzmatu, jakim żyją Franciszkanie Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Mówił o trzech rodzajach wspólnoty: wspólnocie miejsca, wspólnocie serca, wspólnocie ewangelicznej żyjącej dla Jezusa. Podkreślił, że jesteśmy wezwani dzisiaj do tego, aby tworzyć wspólnotę, gdzie kochające serca w jednym domu żyją dla Jezusa. Ten rodzaj wspólnoty daje osobom konsekrowanym radość życia. Tak również rozumiał wspólne życie św. Franciszek z Asyżu, który powtarzał „… Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobro…”

Centrum spotkania była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył o. Radosław Kramarski wraz z o. Łukaszem Ścieszką i o. Jackiem Bieleckim. W homilii została zwrócona uwaga na pokorę św. Franciszka, który jest przykładem umiłowania Jezusa ubogiego i pokornego. Człowiek nie rodzi się pokornym, człowiek staje się pokornym – podkreślił o. Radosław. Jezus dla nas stał się posłusznym i pokornym, a więc pokora jest procesem „stawania się” – stwierdził. Rozważanie franciszkańskiego proboszcza zostało zakończone myślą św. Franciszka, który mówił, że człowiek jest tym tylko, kim jest w oczach Bożych, i niczym więcej.

Po ceremonii w kościele miało miejsce spotkanie w refektarzu, gdzie wysdtąpiła schola dziecięca, znana we franciszkańskiej parafii pod nazwą „Scholka Antolka”. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z historią życia i posługi franciszkańskich męczenników z Peru, Sług Bożych o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy 5 grudnia b.r. w Peru zostaną włączeni do grona Błogosławionych. Po wspólnej agapie spotkanie zakończyli oficjalnie s. Fides – karmelitanka, Diecezjalna Asystentka Życia Konsekrowanego i o. Piotr Wojnowski – wikariusz klasztoru franciszkanów.
Wszyscy uczestnicy wyrazili chęć ponownego spotkania.

o. Radosław Kramarski/red.

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

XXVI Dni Duchowości na KID

Franciszkanie – prowincja krakowska: Zaprzysiężenie nowych przełożonych i uhonorowanie jubilatów

Salezjanie – Ląd: SSDM o Miłości