Dominikanie goszczą wyższych przełożonych zakonnych

We wtorek 10 października w klasztorze dominikanów w Warszawie rozpoczęło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Zakonnicy próbują znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak w Polsce wspomagać misje ad gentes?”.

W poruszaną tematykę zakonnicy zostali wprowadzeni w cza- się odmawianej wspólnie Jutrzni. Medytację nad Słowem Bożym poprowadził o. Andrzej Danilewicz SVD.

Po przejściu na aulę obrad i przywitaniu wszystkich uczestni- ków o. Janusz Sok, przewodniczący KWPZM, przedstawił o. Mihovila Filipowica przełożonego Zgromadzenia Misjonarzy Montfortianów i poprosił w imieniu Konsulty o przyjęcie na członka konferencji to Zgromadzenie. Zebranie jednogłoście włączyło Montfortianów do swego grona.

Następnie przewodnictwo obradom objął O. Andrzej Danilewicz, werbista, który został poproszony o moderowanie całego spotkania, poświęconego problematyce pomocy misjom.

Misjolog o. prof. dr hab. Jarosław Rożański OMI swój referat poświęcił formacji zakonnej w kontekście wielokulturowości. Prelegent zauważył, że kultura narodowa, etniczność wywiera ogromny wpływ na styl życia zakonnego. Często dochodzi do zderzenia światów – północy i południa. Ujawnia się ono choć- by w różnicy mentalności, innych sposobach utrzymywania relacji z rodzinami, w zarządzaniu czy innym podejściu do pieniędzy. Oblat podkreślił, że ponadnarodowy styl życia ła- twiej zauważyć w starych zakonach, trudniej jest w młodych zgromadzeniach.

Drugim z zaproszonych gości był salwatorianin ks. Kamil Leszczyński SDS. Mówił on o możliwych sposobach ożywienia misyjnego w parafii, których w Polsce jest ponad 10 tys. Przedstawił propozycje na animacje dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Wymienił i opisał m.in.: Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci (kolędnicy misyjni, misyjny dar dzieci komunijnych), Orszak Trzech Króli, ogniska misyjne, bierzmowanie dla seminarzy- stów, Młodzieżowy Wolontariat Misyjny (formacja, współpraca, misje), misyjny bukiet, wolontariaty misyjne, zbiórkę na transport dla misjonarzy, misyjne apostolstwo chorych, Żywy Różaniec, rodzina rodzinie, misyjny opatrunek, misjonarz na Wielki Post, czytanki na nabożeństwa misyjne.

Zakonnik podkreślał, że wszyscy w Kościele powinni czuć się odpowiedzialni za działalność misyjną, nie tylko duchowni, ale i świeccy. Wśród niepokojących objawów wymienił: brak zaan- gażowania świeckich, anonimowość, brak wzajemnych relacji, zamknięte kościoły, postawa „dajcie mi święty spokój”, spłycanie zaangażowania misyjnego lub jego brak.

Zwrócił uwagę, że owoce tych działań będą wówczas, gdy zadba się o język komunikatywny, o wiarygodność i osobiste spotkanie z Jezusem.

Na spotkanie z przełożonymi zakonnymi przyjechał ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczył mszy św. i wygłosił okolicznościowe słowo, zarówno w kościele, jak i w sali obrad.

Ksiądz biskup zachęcał do wysyłania misjonarzy i wspomagania ich na miejscu. Wspomniał wyniesionych na ołtarze dwa lata temu franciszkańskich misjonarzy-męczenników bł. Zbi- gniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka.

W Polsce od 50 lat istnieje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. O jej znaczeniu dla dzieła misyjnego Kościoła w Polsce mówił o. Tomasz Szyszka SVD.

jms

Wpisy powiązane

KUL – Sympozjum na 300-lecie Kapucynów w Lublinie

Misjonarze Świętej Rodziny: Wielki Odpust w Górce Klasztornej

Bernardyni: Rozpoczęcie Kapituły Namiotów