Drohiczyn: Wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do katedry

W niedzielę 26 marca 2023 r. podczas rekolekcji wielkopostnych, które prowadził O. Aleksander Jacyniak, podczas Mszy św. o godz. 12.00, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli i ich instalacja w drohiczyńskiej katedrze.

21 lutego 2023 ks. Wiesław Niemyjski, proboszcz parafii katedralnej w Drohiczynie napisał list do O. Waldemara Borzyszkowskiego SJ, kustosza Narodowego Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie o następującej treści:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie do parafii katedralnej pw. Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie relikwii św. Andrzeja Boboli.

Drohiczyn został w ciągu wieków ubogacony posługą i trudem członków Towarzystwa Jezusowego. Ojcowie jezuici przybyli tu 21 sierpnia 1654 r. i ich staraniom zawdzięczamy: odnowienie parafii po zniszczeniach wojennych z okresu potopu szwedzkiego, wzniesienie barokowego kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej, budowę klasztoru, powstanie Collegium Nobilium, co zapoczątkowało kształcenie młodzieży na poziomie szkoły wyższej. Został zbudowany również konwikt dla ubogiej szlachty.

W tym roku przeżywamy trzy stulecie konsekracji kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej, dzisiejszej katedry diecezji drohiczyńskiej, która miała miejsce 10 stycznia 1723 r. W obchody roku jubileuszowego wpisują się rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi jezuita, o. Aleksander Jacyniak, przybliżając postać św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. W ostatnim roku do naszej świątyni staraniem ks. bp. Piotra Sawczuka został namalowany obraz tego świętego.

Mając to wszystko na względzie, pragniemy otrzymać relikwie św. Andrzeja Boboli, aby przez ich obecność w katedrze móc rozwijać jego kult. Po otrzymaniu relikwie Świętego zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła i będzie wyznaczona odpowiednia forma ich czci.

W odpowiedzi na ten list otrzymaliśmy relikwie cząstkowe św. Andrzeja Boboli, które zostały umieszczone w ozdobnym relikwiarzu, ofiarowanym przez Urząd Miasta i Gminy Drohiczyn.

W niedzielę 26 marca 2023 r. podczas rekolekcji wielkopostnych, które prowadził O. Aleksander Jacyniak, podczas Mszy św. o godz. 12.00, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli i ich instalacja w naszej katedrze. Uroczystej celebrze przewodniczył bp Piotr Sawczuk, a homilię wygłosił o. rekolekcjonista. W homilii nawiązał do obecności św. Andrzeja Boboli w trudnych momentach historii Polski. Było to najpierw w 1702 roku, kiedy to sam św. Andrzej upomniał się o należytą cześć dla swoich doczesnych szczątków, ukazując się rektorowi kolegium pińskiego o. Marcinowi Godebskiemu i wskazując miejsce swojego pochówku. Od tego momentu zaczął szerzyć się kult wokół Andrzeja, a za jego przyczyną wierni otrzymywali wiele łask i doznawali cudów. Kaznodzieja przywołał też rok 1920 kiedy to z polecenia kard. A. Katowskiego w dniach 6-15 sierpnia w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa w intencji uproszenia zwycięstwa nad bolszewikami. W dniu 15 sierpnia 1920 r. wojsko polskie odniosło zwycięstwo („Cud nad Wisłą”).

Podniosła uroczystość zgromadziła wielu przedstawicieli naszej społeczności zarówno duchownych jak i świeckich. Obecni byli: księża z naszej parafii, siostry zakonne, alumni WSD, służba liturgiczna, chór parafialny, przedstawiciele ruchów modlitewnych, wierni naszej parafii, ale także Burmistrz Miasta p. Wojciech Borzym, Prezes OSP p. Tomasz Trochimiak i poczet sztandarowy OSP, Dyrektor Szkoły Podstawowej P. Dorota Kowalczuk wraz pocztem sztandarowym, Rycerze Drohiccy, młodzież z Klubu Tańców Polskich Krajka w strojach podlaskich, wraz z dyrektorem MGOK-u p. Rafałem Siwkiem.

Na zakończenie Eucharystii bp Piotr Sawczuk, odczytał litanię do św. Andrzeja Boboli i pobłogosławił relikwiami męczennika wszystkich zgromadzonych wiernych.

Ks. Wiesław Niemyjski

Za: www.drohiczynska.pl

Wpisy powiązane

W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce

Abp Galbas ze wzruszeniem przyjmuje nową misję. “W Kościele jest jeden piedestał i nie jest dla biskupa”

Ks. Sławomir Bar CM: kapłan to ktoś, kto rozdaje marzenia