Festyn Dominikański w Szczecinie

Trzy dni potrwa rozpoczynający się 19 maja parafialny Festyn Dominikański w Szczecinie, który przy tamtejszym klasztorze od kilku lat organizują co roku wiosną ojcowie dominikanie. Trzy dni potrwa rozpoczynający się 19 maja parafialny Festyn Dominikański w Szczecinie, który przy tamtejszym klasztorze od kilku lat organizują co roku wiosną ojcowie dominikanie.

„Wyrazem autentycznej radości i wspólnoty wiary, które są wpisane w nasze dominikańskie życie jest hasło powtarzane od wieków każdemu, kto zdecyduje się przekroczyć progi klasztorów, w których mieszkamy: Głosić Ewangelię wszędzie i na wszelkie sposoby! Także poprzez zabawę, bo Bóg nie jest z pewnością posępnym Starcem” – tłumaczą zakonnicy ideę festynu.

Tegorocznej zabawie – jak piszą organizatorzy – „przewodzi idea powrotu do historycznych korzeni dominikańskiego charyzmatu, który wywarł w średniowieczu, i – jak mniemamy – nadal wywiera wpływ na życie tych, którzy do naszych klasztorów i kościołów przybywają, szukając nie tylko kontaktu z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem”.

Festyn rozpocznie się wieczorną mszą świętą w kościele Świętego Dominika. Po nabożeństwie przewidziano ognisko z pieczeniem kiełbasek i tańcami przy pieśniach biesiadnych. Pokazane zostaną także filmy o działalności polskich dominikanów.

W niedzielę, 20 maja, odbędą się pokazy walk rycerskich na miecze i topory. Uczestnicy zabawy będą mogli upiec podpłomyk, wytłoczyć własną pieczęć w kuźni albo nauczyć się średniowiecznych tańców, a dzieci – zbudować zamek z wieżami.

Na przyklasztornym placu odbędzie się również wielka historyczna gra planszowa, stanowiąca podróż po Europie śladami założyciela Zakonu Kaznodziejskiego, Świętego Dominika i jego współbraci. Przewidziano również koncerty i występy teatralne.

Na zakończenie drugiego dnia festynu zaplanowano turniej stanowy „Świeczuchy kontra Klechy”, w którym ojcowie dominikanie zmierzą się ze swoimi parafianami w różnych umiejętnościach – m.in. w chodzeniu na szczudłach i przewijaniu niemowlęcia.

Trzydniowy festyn zakończy się w poniedziałkowy wieczór dyskusją zatytułowana „Inkwizycja – prawda epoki i prawda ekranu”, której punktem wyjścia będą fragmenty ekranizacji głośnej powieści Umberto Eco „Imię róży”.

„Cofając się do czasów rycerzy, zakonników, panien dworu i chłopów pańszczyźnianych, chcemy wspólnie, integrując lokalną i ponadlokalną społeczność zachęcić do wspólnej zabawy” – piszą szczecińscy dominikanie.

sz/dominikanie.pl

Za: www.dominikanie.pl

Wpisy powiązane

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?

Liturgia stacyjna w bazylice na krakowskiej Skałce