Franciszkanie – Kraków: Zakończenie kapituły

W piątek rano (16 maja) w Krakowie zakończyła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna. Bracia m.in. ustalili nowe zasady opodatkowania klasztorów na rzecz prowincji, uchwalili fundusz pomocowy i dokonali zmian w statutach prowincjalnych. Teraz kopia akt kapitulnych trafi do sekretariatu generalnego w Rzymie.

W Kapitule wzięło udział 58 braci z kraju i z zagranicy. Wśród nich byli także: asystent generała Konferencji Europy Wschodniej o. Jacek Ciupiński, kustosz boliwijski o. Ronald Armijo Zelada i kustosz słowacki o. Tomáš Lesňák. Ekspertem prawnym Kapituły był o. dr Przemysław Michowicz, zaś sekretarzem – o. Jakub Czajka. Obradom przewodniczył prowincjał o. Jarosław Zachariasz.

Asystent Generała w okolicznościowym kazaniu mszy św. inauguracyjnej Kapitułę (12 maja) prosił braci, aby do spraw, którymi się zajmą podeszli w duchu rozeznania tego, czego Bóg pragnie od nich teraz i w przyszłości.

„Niech On będzie wśród nas w tych dniach. Niech On nam otwiera nasze serca i umysły. Niech On nas prowadzi po swoich drogach, które nie zawsze są naszymi drogami. Niech On pokazuje nam swoje myśli, które nie zawsze są naszymi myślami. I otwiera nasze horyzonty na to, co być może wydaje się nieprawdopodobne. Niech On nas otwiera na swoją nowość. Niech nas prowadzi, chroni i strzeże” – mówił o. Jacek Ciupiński.

Prowincjał o. Jarosław Zachariasz wyznał, że jest przekonany, że jako Zakon i Prowincja zbliżamy się nieuchronnie do momentu, kiedy trzeba będzie w sposób o wiele bardziej czytelny i jednoznaczny opowiedzieć się albo za głosem Jezusa i pójść za Nim, albo zgodzić się, by prowadził nas ten świat i jego interesy.

„Kochani bracia, albo zaczniemy poważnie myśleć o nas w perspektywie wieczności, albo wybierzemy życie chwilą obecną, naznaczone własnym „widzimisię”. Albo pójdziemy za Nim, dźwigając krzyż aż po Golgotę, albo pozostaniemy w kręgu ludzi wiodących tzw. spokojne życie. Albo wzorem Barnaby i Pawła podejmiemy ryzyko pracy w Kościele, nauczając rzesze i pozyskując wiernych dla Pana, albo powiemy Panu, ‘posłuchamy Cię innym razem’” – mówił przełożony prowincji.

Zachęcił braci, aby w tych dniach odpowiedzieli sobie na pytanie, czy jako bracia, jako krakowscy franciszkanie są jeszcze Jezusowi czy już nie? „Czy decyzje, które podejmiemy w czasie tej kapituły będą pochodną głosu usłyszanego od Jezusa czy też będą wypływać z przekonań kogoś, kto wbrew wcześniej złożonym deklaracjom niekoniecznie identyfikuje się z Jego nauką?” – pytał.

Prowincjał prosił braci, aby podczas tej kapituły modlili się o umiejętność rozeznania właściwej drogi.

Z ojcami kapitulnymi spotkał się również krakowski sufragan bp Grzegorz Ryś, który wygłosił homilię i konferencję. Zaproszony gość wyraził ponadto wdzięczność franciszkanom za nie zawsze docenianą, a bardzo ważną ich służbę w Kościele – w konfesjonale, w obszarze nowej ewangelizacji czy w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym.

Następna kapituła Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, tym razem zwyczajna (sprawozdawczo-wyborcza), odbędzie się w roku 2016.

jms

Za: www.zakonfranciszkanow.pl

Wpisy powiązane

W DUCHU CHRYSTUSA SŁUGI – 1,4 tys. seminarzystów na ogólnopolskiej pielgrzymce

Abp Galbas ze wzruszeniem przyjmuje nową misję. “W Kościele jest jeden piedestał i nie jest dla biskupa”

Ks. Sławomir Bar CM: kapłan to ktoś, kto rozdaje marzenia