Franciszkański Kurs Uwielbienia

Wszędzie, na każdym miejscu, o każdej godzinie i o każdej porze, codziennie i nieustannie wierzmy wszyscy szczerze i pokornie, nośmy w sercu i kochajmy, czcijmy, uwielbiajmy, służmy, chwalmy i błogosławmy, wychwalajmy i wywyższajmy, wysławiajmy i dzięki składajmy najwyższemu Bogu wiecznemu, Trójcy i Jedności, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Stwórcy wszystkich rzeczy i Zbawicielowi wszystkich w Niego wierzących, ufających i miłujących Go…

(św. Franciszek z Asyżu, 1 Reg 23,11)

W dniach 26-28 kwietnia 2019 roku w krakowskim klasztorze przy ulicy Loretańskiej 11 odbył się Franciszkański Kurs Uwielbienia. Wydarzenie połączyło członków wspólnot, stowarzyszeń i ruchów działających przy naszych klasztorach i parafiach. Ponad 200 osób z całej Polski, Austrii i Ukrainy wielbiło wspólnie dobrego Boga.

– Naprawdę niezwykłą rzeczą, jest widzieć taką rzeszę ludzi wspólnie chwalących Boga! To naprawdę piękne móc uczestniczyć, zaangażować się na całego w to spotkanie. – To słowa Mateusza, uczestnika wydarzenia.

Poprzez wspólne uwielbienie wyraziliśmy również wdzięczność i chwałę Bogu za 80 lat naszej Krakowskiej Prowincji Kapucynów.

Na kurs składały się: codzienna, uroczysta Eucharystia, nabożeństwa, konferencje, modlitwa uwielbienia oraz warsztaty biblijne. To niecodzienne wydarzenie przygotowali bracia z Grupy ds. Ewangelizacji we współpracy z Panem Leopoldem Twardowskim z Poznania, który ze swoim zespołem animował  muzycznie spotkanie.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Za: kapucyni.pl

Wpisy powiązane

Modernizacja Hospicjum Bonifratrów we Wrocławiu

200 rocz. pobytu F. Chopina w klasztorze w Oborach

Eliasz, prorok jak ogień