Inauguracja Roku Życia Konsekrowanego w diecezji bielsko-żywieckiej

Bp Roman Pindel zainaugurował 22 listopada Rok Życia Konsekrowanego w diecezji bielsko-żywieckiej. Z tej okazji ordynariusz odprawił Mszę św. w hałcnowskim sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej. Liturgię koncelebrowali z hierarchą liczni zakonnicy pracujący na Podbeskidziu oraz księża diecezjalni. W świątyni modliły się też przedstawicielki niemal wszystkich zgromadzeń i zakonów żeńskich z terenu diecezji.

Bp Pindel w homilii przybliżał kontekst słów wypowiedzianych przez Jezusa z Ewangelii św. Mateusza: „Wy jesteście solą dla ziemi”. Opisując realistyczne tło tej ewangelicznej wypowiedzi, duchowny zachęcał do zastanowienia się nad tym, co dziś oznacza obraz soli, która traci swój smak.

„Sól, która utraci swój smak, jest solą tylko z nazwy. Nie ma tej mocy nadawania smaku w środowisku, które jest niejakie, niezdecydowane, niejasne, wieloznaczne. Jeżeli nie ma smaku, to na nic się nie przyda ta sól. On nie przemieni tego środowiska, w którym jest. Takie jest ogromne oczekiwanie Kościoła – że osoby, które składają śluby zakonne, mają być takim punktem odniesienia, źródłem przemiany odnowy, nawrócenia, reformy, trwania w wierze” – powiedział duchowny.

Zwracając uwagę na wezwanie Jezusa –„Niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. (Mt 5, 13-16) – biskup przestrzegł, by uczeń idący za Mistrzem nie czynił dobrych uczynków po to, by być widocznym, dbając jedynie o dobry wizerunek. Zaznaczył, że życie według Ewangelii, naśladowanie Jezusa sprawia, że taka postawa staje się widoczna dla innych.

„Ewangelia jest inną zasadą życia niż ta, którą żyją patrzący 8-12 godzin w telewizor. Oni dostrzegą różnicę w człowieku, który żyje według Ewangelii. Tak jak człowiek, który jest w ciemnym pomieszczeniu, dostrzeże już małą zapałkę zapaloną” – dodał.

Hierarcha zachęcał, aby szczególnie w Roku Życia Konsekrowanego „dobijać się o łaskę potrzebną zgromadzeniom i zakonom”. „Żeby Słowo Ewangelii było coraz wyraziściej realizowane w waszym życiu. I to dotyczące bycia solą, i to dotyczące bycia światłem i świecenia przed ludźmi. Żeby wasze życie poświecone było na chwałę Boga, by ludzie, którzy będą was spotykać, wypowiadali, wykrzykiwali tę chwałę Boga” – powiedział biskup.

Przed liturgią konferencję wygłosił o. Aleksander Koza OP. Dominikanin z parafii w Korbielowie przypomniał, że dla osób konsekrowanych życie święte nie jest opcją, lecz przynaglającym wezwaniem. Nawiązując do Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej „Vita consecrata”, wyjaśnił, że ma to być „kontynuacją szczególnej obecności zmartwychwstałego Pana”. „Chodzi o to, że to ma być tak, że jak ktoś mnie spotyka, to jakby spotykał Chrystusa” – wytłumaczył zakonnik.

Zauważył, że czasach, kiedy życie zakonne przeżywa kryzys, potrzebna jest odnowa, reforma i autentyczne nawrócenie. Odwołując się m.in. do słów ks. Franciszka Blachnickiego i kard, Josepha Ratzingera, podkreślił, że zbędne są w tym kontekście szczegółowe pytania o źródła kryzysu, zwłaszcza że, jak zauważył, znane są liczne trafne diagnozy, mówiące, że przyczyną tego kryzysu jest kryzys wiary w Jezusa Chrystusa – Pana i Zbawiciela.

„Uwierzyć to spotkać i przyjąć Jezusa Chrystusa jako żywą osobą, tu i teraz, który dzięki łasce wiary wchodzi w moje życie. Czy takie doświadczenie wiary jest dziś faktem na porządku dziennym dla każdego, który wiarę deklaruje, także pośród nas?” – pytał dominikanin i przestrzegł, by wiary nie redukować do doktryny i moralizowania, a głoszenia Słowa do indoktrynacji czy przekonywania.


„Czy Ewangelia jest dla nas jedynie literą czy mocą?” – kontynuował i przypomniał, że w ewangelizacji chodzi przed wszystkim o nawrócenie duchowe i mentalne, zwane „pierwszym nawróceniem” – będące odpowiedzią na fakt głoszenia wydarzenia, jakim jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. „Bycie religijnym nie oznacza bycia nawróconym. Habit nie czyni z człowieka mnicha” – dodał.

Adorację Najświętszego Sakramentu prowadził następnie salwatorianin z parafii w Bystrej ks. Jan Socha SDS.

Na terenie całej diecezji bielsko-żywieckiej w około 30 placówkach i domach zakonnych pracuje prawie 150 kapłanów i braci zakonnych. W ponad 60 placówkach i domach zakonnych żeńskich posługuje około pół tysiąca zakonnic.

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu Soboru Watykańskiego II „Perfecta caritatis” o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego (28 października 1965 r.).

Rok Życia Konsekrowanego ma swoje logo. Przedstawia ono gołębia utworzonego z napisanego w języku arabskim słowa „pokój”. Ma to oznaczać, że powołanie do życia konsekrowanego jest przykładem powszechnego pojednania w Chrystusie. Gołąb unosi się nad symbolizującą harmonię elementów ludzkich i ponadnaturalnych mozaiką w formie wody. Tuż obok umieszczono trzy gwiazdy jako odniesienie do miłości trynitarnej. Z kolei nad skrzydłami gołębia unosi się wielościenny symbol globu oddający często podkreślaną przez Papieża Franciszka mnogość kultur współczesnego świata. W logo umieszczono także dwa łacińskie napisy: „Życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” (Vita consecrata in Ecclesia hodie) oraz „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja” (Evangelium, Prophetia, Spes).

Rok Życia Konsekrowanego będzie się odbywał w kontekście poważnego kryzysu, w jaki popadło życie konsekrowane w ostatnich dziesięcioleciach.

Wpisy powiązane

Zaprzysiężenie nowego ministra prowincjalnego krakowskich franciszkanów

Abp Wojda SAC na Zebraniu Plenarnym COMECE: Nie ma prawa do zabijania, ale do ochrony życia

Proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć będzie się toczył w kierunku udowodnienia heroiczności cnót