Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?

Na to pytanie między innymi próbowali odpowiedzieć salezjanie podczas Kapituły Inspektorialnej 2019.

W dniach 18 – 23 lutego w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach miało miejsce niezwykłe spotkanie salezjanów. Czym jest Kapituła? – “Kapituła inspektorialna jest braterskim zebraniem, w którym wspólnoty lokalne umacniają poczucie swej przynależności do wspólnoty inspektorialnej poprzez wspólną troskę o sprawy ogólne”, tak mówią nasze Konstytucje. To zebranie, które jest głosem współbraci. Kapitułę Generalną zwołuje ks. Generał i podaje temat wspólnej refleksji. Obecny temat to: Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży? – wyjaśnia ks. Piotr Lorek sdb.

Celem Kapituły Inspektorialnej było przede wszystkim zweryfikowanie i dostosowanie sposobu posługi salezjanów do potrzeb duchowych, społecznych, duszpasterskich i wychowawczych ludzi, do których są posłani, przede wszystkim młodzieży. Był to także czas braterski. Wśród gości pojawili się przedstawiciele poszczególnych gałęzi rodziny salezjańskiej: Córki Maryi Wspomożycielki Wiernych (salezjanki), współpracownicy salezjańscy z prowincji wrocławskiej, byli wychowankowie salezjańscy i przedstawiciele Kapituły Młodych.

Kapituła rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył ks. inspektor Jarosław Pizoń. Pierwsza sesja rozpoczęła się od wezwania do Ducha Świętego zawartym w hymnie „Vieni Creator” oraz wspólną modlitwą. Słowo wprowadzające do Kapituły wygłosił ksiądz inspektor – jej przewodniczący, zaś kierownik Kapituły – ks. wikariusz Piotr Lorek sdb prowadził poszczególne posiedzenia.

Ważny był głos młodzieży podczas drugiego dnia. Agata Oswald zapytana o swoje doświadczenie z udziału odpowiada: – Możliwość przekazania głosu Kapituły Młodych Salezjanom była naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Cieszymy się, że Salezjanie wyszli do nas – młodych właśnie z taką inicjatywą. Czujemy, że nasze zdanie jest dla Nich ważne i, że chcą z nami wchodzić w dialog i słuchać o naszych potrzebach. Nasza obecność na Kapitule Inspektorialnej, w moim odczuciu, miała bardzo pozytywny charakter – i dodaje – Mieliśmy okazję nie tylko zaprezentować dokument naszej Kapituły, ale również odpowiedzieć na pytania Salezjanów oraz uczestniczyć w dyskusji. Spotkaliśmy się również na wspólnej modlitwie w trakcie Mszy Świętej. Myślę, że te kilka godzin były pięknym znakiem jedności między salezjanami a młodzieżą oraz wyrazem wzajemnej troski.

To był bardzo intensywny czas dla salezjanów. Mieli do przedyskutowania i opracowania trzy bardzo ważne tematy związane ze swoim posłannictwem. Omawiali: priorytet misji z młodzieżą, profil współczesnego salezjanina oraz misję dzieloną między salezjanów i świeckich. Każdy z tych trzech tematów rozpatrywali w trzech kontekstach: słuchania (jak jest?), interpretacji (dlaczego tak jest?), wyborów (co będę robić dalej w tej sprawie?). Czyli diagnozowali obecną sytuację w tych 3 głównych sekcjach, szukali dla niej uzasadnień, mądrych zmian i okazji do rozwoju.

Każdy dzień był dniem wspólnoty. Salezjanie razem się modlili, rozpoczynając od jutrzni na wspólnych nieszporach skończywszy, punktem centralnym zawsze była Eucharystia, każdego dnia ktoś inny głosił słowo do swoich braci, nie zabrakło Adoracji Najświętszego Sakramentu i Koronki do Bożego Miłosierdzia. Nie zabrakło także czasu na rekreację, sport, wieczór braterski. Tematy wyznaczone na kolejne dni Kapituły były następujące: w Duchu Świętym, młodzież, powołanie, wspólnota, nawrócenie: przebaczenie i pojednanie, Maryja.

– Najpiękniejszym doświadczeniem obecnej Kapituły jest dla mnie wspólna modlitwa wszystkich jej uczestników. Czuć, że współbracia z zaangażowaniem przeżywają Msze święte, wspólnie odprawianą Liturgię Godzin, Adorację. Wspaniałe doświadczenie modlitwy w tak dużej i różnorodnej grupie – zwraca uwagę diakon Krzysztof Jaskólski.

– Dla mnie to doświadczenie Zgromadzenia, które zatrzymuje się na chwilę, żeby zapytać Pana Boga czy idziemy we właściwym kierunku. To również moment nawrócenia dla mnie, żeby iść całkowicie za Jezusem i ks. Bosko – dzieli się ks. Tomek Sage sdb.

Co dała salezjanom ta Kapituła? – Słuchaliśmy młodych, którzy opowiadali o salezjanach ich marzeń, o naszych brakach, a także o tym, jak mogą się włączyć w ewangelizację i wychowanie rówieśników. Kapituła oprócz refleksji nad tematem poddała propozycje priorytetów dla naszej inspektorii na najbliższe trzy lata oraz wybrała ks. Romana Mazura, który z ks. inspektorem jako delegat będzie brał udział w Kapitule Generalnej – podsumowuje ks. Piotr Lorek sdb.

Za: Małgorzata Gajos www.gosc.pl

Wpisy powiązane

Franciszkanie – Gdańsk: Nowe Definitorium Prowincji

Chrystusowcy: Doroczny Zjazd Przełożonych i Wychowawców

lle rekolekcji przeprowadzili redemptoryści w Wielkim Poście 2024?