Jubileuszowe obchody w Wambierzycach

Wambierzyce to niewielka miejscowość położona w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku – a jednocześnie słynne na cały kraj sanktuarium maryjne, w którym liczni pielgrzymi wciąż doświadczają cudownych łask. Pierwsze wzmianki zanotowano o tym miejscu w 1218 r., jednakże historia Bożego działania, bardzo ściśle związana z niewielką figurką Matki Bożej, sięga lat wcześniejszych. Pierwszy zanotowany cud, przypisywany szczególnej figurze, sięga przełomu XII/XIII w. i związany jest z przywróceniem wzroku niewidomemu Janowi z Raszewa. Wydarzenie to zapoczątkowało pielgrzymki tak pobożnych, jak i ciekawskich do miejsca, gdzie na rozłożystej lipie umieszczona była cudowna figura.

15 sierpnia 2018 r. w odpustową uroczystość Wniebowzięcia NMP została odprawiona Msza św. dziękczynna za 800 lat działania łaski Bożej na tym miejscu. Z racji, że do Wambierzyc od wieków pielgrzymują zarówno Polacy, jak i Czesi i Niemcy, Mszy św. Przewodniczył bp Jan Vokal z Hradca Kralovej w Czechach, a w koncelebrze, obok ordynariusza miejsca bpa. Ignacego Deca, był także bp Wolfgang Ipolt, ordynariusz diecezji Görlitz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Andrzej Czaja, ordynariusz opolski. Z jego diecezji do Wambierzyc corocznie przybywa bardzo wiele grup pielgrzymów, którzy w ten sposób od lat wypełniają śluby złożone przez ich przodków. Kaznodzieja mówił o konieczności – na wzór Maryi – otwarcia się na działanie Ducha Świętego, które ostatecznie zawsze prowadzi do uznania Chrystusa za Pana i Króla.

W koncelebrze, oprócz licznie zgromadzonego duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego, udział brali udział biskupi Edward Janiak z Kalisza, Włodzimierz Juszczak – biskup grekokatolickiej eparchii gdańsko-wrocławskiej oraz Adam Bałabuch – biskup pomocniczy ze Świdnicy. Braci mniejszych, którzy są gospodarzami sanktuarium, reprezentowali ministrowie prowincjalni – o. Bernard Marciniak z Poznania, o. Alan Brzyski z Wrocławia oraz o. Jeronym Jurka z Czech.

Uroczystościom towarzyszyła 22 Honorowa Kompania Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, która po Mszy św.  odczytała apel poległych, oddając w ten sposób w dniu Wojska Polskiego cześć tym, którzy polegli za Ojczyznę.

foto: Sanktuarium Wambierzyce

Za: www.franciszkanie.com.

Wpisy powiązane

Patron Dnia: Święty Jan Kasjan – organizator zachodniego monastycyzmu

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?