Kapucyni: Kapituła nadzwyczajna rozpoczęta

„Wspólnota miejscem nawrócenia, wzrostu w wierze i świadectwa” pod takim hasłem zebrała się w Roku Wiary XXVII Kapituła Nadzwyczajna Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Kapituła obraduje w krakowskim klasztorze od poniedziałku, 9 września do piątku, 13 września 2013 r.

W odróżnieniu od kapituł zwyczajnych, wyborczych, jej celem nie jest wybranie nowego zarządu prowincji lecz pochylenie się nad życiem braci, problemami i wyzwaniami, które stają przed kapucynami w obecnym czasie. Ostatnia taka kapituła obyła się 12 lat temu w roku 2001.

Komisja przedkapitulna przygotowała wcześniej propozycje przebiegu obrad oraz zaproponowała ich formę. Bracia mogli w stosownym czasie przesłać do komisji wnioski, nad którymi będzie obradować i debatować kapituła. Jej przebieg ma charakter duchowy, dlatego też zebrani rozpoczęli od nabożeństwa Słowa Bożego, poprzedzonego wezwaniem do Ducha Świętego. Codziennie sprawowana jest Eucharystia oraz liturgia godzin, w poniedziałek i wtorek wieczorem będzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, w środę bracia będą przeżywali dzień postu (tzw. siccis) i pokuty, który zakończy wieczorna liturgia pokutna. W czwartek wieczorem bracia zgromadzą się na nabożeństwie, które będzie wołaniem o dary Ducha Świętego. W czasie obrad przewidziane są również prace w grupach, gdzie kapitulni będą omawiali wcześniej zaproponowane tematy, by później na forum kapituły zaproponować pewne wspólne ustalenia i linie wytyczne dla prowincji na najbliższe lata.

W kapitule bierze udział 61 braci. Przewodniczącym jest br. Štefan Kožuh OFMCap, Wikariusz Generalny Kapucynów z Rzymu; wiceprzewodniczącym br. Jacek Waligóra OFMCap, Minister Prowincjalny. Dalej w kapitule bierze udział  zarząd prowincji (4 definitorów), br. Grzegorz Romanowicz OFMCap, Wiceprowincjał Ukrainy i Rosji oraz 50 braci delegatów. Dodatkowo gośćmi kapituły są: br. Francesco Neri OFMCap z prowincji Bari (Włochy), który jest animatorem duchowym kapituły; br. Waldemar Barszcz TOR,  członek Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego w Watykanie, który jest konsultantem kapituły, oraz br. Tomasz Pilch, przełożony domu obecności w Kownie (Litwa). Bracia delegaci zostali wybrani przez wszystkich braci prowincji we wcześniejszych tajnych wyborach poprzez głosowanie.

Ojciec Duchowy Kapituły, br. Francesco Neri OFMCap głosi konferencje wprowadzające w poszczególne dni, natomiast br. Waldemar Barszcz TOR z kongregacji służy radą jak również bogatym doświadczeniem dotyczącym życia konsekrowanego przeżywanego na całym świecie.

Więcej na: www.kapucyni.pl

Wpisy powiązane

Pomoc zakonów męskich dla uchodźców z Ukrainy w Polsce i w Ukrainie w 2023 roku

Od 24 lutego 2022 r. Jezuicka Służba Uchodźcom w Polsce pomogła 6 tys. osób z Ukrainy

Zjazd redakcji czasopism misyjnych