Karmelici – Kongregacja Przeorów 2018

5 listopada w klasztorze w Krakowie rozpoczął się doroczny Zjazd Poszerzonej Rady Prowincji. Przybyli uczestnicy po powitaniu przez o. Prowincjała Bogdana Megera, wysłuchali konferencji o posłudze kierownika duchowego o. Alfonsa Jakiela, którą wygłosił o. dr. Wiesław Strzelecki, Rektor WSD Karmelitów oraz uczestniczyli w wieczornej modlitwie Nieszporów.

Obrady Kongregacji Urzędników Prowincji potrwają do 7 listopada. Tradycyjnie, w czasie spotkań, każdy z uczestników przedstawi sprawozdanie ze swojej posługi. Na zjeździe w tym roku poruszone zostaną dwie ważne kwestie. Pierwsza z nich dotyczy funkcjonowania w naszej przestrzeni duszpasterskiej RODO. Szkolenie z tego zakresu przeprowadzi dr. Szymon Glica.

Drugim ważnym tematem będzie wdrożenie i wprowadzenie w życie funkcjonowania nowego programu finansowo – księgowego dla klasztorów. Czas zjazdu to także miejsce dyskusji o ważnych sprawach życia karmelitańskiego i duszpasterskiego. Centrum każdego dnia będzie Eucharystia sprawowana przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Piaskowej Pani Krakowa.

Pierwszego dnia Mszy św. przewodniczył goszczący w krakowskim konwencie bp. Marian Buczek ze Lwowa, zaś kazanie wygłosił przeor klasztoru w Krakowie o. Zbigniew Czerwień.

Za: www.karmelici.pl

Wpisy powiązane

Rozpoczęcie prac przedprocesowych ks. Pawła Kontnego SChr

Kraków: AreOPag u dominikanów

Kapucyni: Remont domu zakonnego w Gdańsku