Kołobrzeg: spotkanie formacyjne “Liderzy w wychowaniu salezjańskim”

W dniach 18-20 października 2018 r. w Kołobrzegu odbyło się Sympozjum Liderów Salezjańskich Szkół, Placówek i Ośrodków Wychowawczych pod hasłem „Liderzy w wychowaniu salezjańskim”. Organizatorem spotkania było Biuro ds. Szkół, Ośrodków i Placówek Inspektorii św. Wojciecha pod patronatem Księdza Inspektora Romana Jachimowicza SDB.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu s. dr Katarzyny Więcek FMA na temat: „Tożsamość wyznaniowa szkoły katolickiej”. Po wykładzie uczestnicy sympozjum w kilkuminutowych prezentacjach przedstawili swoje placówki. Pomimo późnych godzin wieczornych z zaciekawieniem zapoznaliśmy się z osiągnięciami, planami na przyszłość i zasobami jakimi dysponują nasze placówki. Na zakończenie dnia słówko wygłosił Ksiądz Inspektor – dziękując za obecność, zachęcił nas do twórczej pracy, a przede wszystkim do otwartości, wymiany doświadczeń i wypracowania wniosków na przyszłość.

Drugiego dnia po wspólnej Jutrzni uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu ks. prof. dr Mirosława Wierzbickiego SDB pt.: „Przewodnictwo w procesie wychowania w świetle pedagogiki salezjańskiej”. Tematyka w zasadniczy sposób pozwoliła usystematyzować zagadnienia oraz zaobserwować ewaluowanie definicji przewodnictwa. Uczestnicy poprzez warsztaty mogli zrozumieć jakie cechy powinien posiadać współczesny przywódca, również w odniesieniu do pedagogiki salezjańskiej. Następnie wszyscy wzięli udział we wspólnej Eucharystii. Kolejnym punktem programu było spotkanie z Panią Aleksandrą Krupowicz z Biura ds. Szkół, Ośrodków i Placówek dotyczące tworzenia statutów w myśl prawa ogólnego i oświatowego, a także omówienie bieżących spraw szkół i placówek. Wieczór spędziliśmy we wspólnym gronie w miłej i serdecznej atmosferze.

Trzeci dzień spotkania rozpoczął się od wspólnej Eucharystii. Następnie ks. prof. dr Mirosław Wierzbicki SDB przeprowadził z uczestnikami warsztaty na temat: „Lider w świetle biografii Jana Bosko” i „Współczesna kultura w wychowaniu”. Udział w warsztatach stał się okazją do spojrzenia na siebie jako lidera. Warsztaty stały się okazją do lepszego poznania się nawzajem, otwartości i kreatywności. Wypracowane przez uczestników trzydniowego sympozjum wnioski, za pośrednictwem ks. prof. dr. Mirosława Wierzbickiego, zostaną przekazane na ręce Księdza Inspektora.

Uczestnicy spotkania złożyli podziękowania jego organizatorom: Księdzu Tomaszowi Kościelnemu SDB, Delegatowi ds. Szkół, Ośrodków i Placówek oraz Księdzu Mirosławowi Wierzbickiemu, a także wręczyli kapitańskie czapki z prośbą o wsparcie, motywację i dobre słowo do dalszej pracy. Ksiądz Tomasz Kościelny podsumował sympozjum, przedstawił kalendarium ważnych wydarzeń w naszych szkołach i placówkach oraz wręczył uczestnikom certyfikaty udziału. Wszyscy uczestnicy z entuzjazmem przyjęli wniosek o organizacji cyklicznych spotkań, których celem będzie umocnienie sieci salezjańskich placówek naszej Inspektorii z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów zarządzania, posiadanego potencjału i doświadczenia w oparciu o silny fundament, którym jest system wychowawczy św. Jana Bosko.

Anna Syroka
Salezjańskie przedszkole w Dębnie

Za: pila.salezjanie.pl

Wpisy powiązane

Abp Georg Gänswein do kapłanów i osób konsekrowanych: cała nasza wierność powołaniu, jego sens, zaczynają się od miłości, którą mam w stosunku do Jezusa

Prezes Fundacji Evangelium Vitae: każda kobieta, która się do nas zgłosi otrzyma potrzebną pomoc

„Będzie Bosko” – michalici i salezjanie łączą siły przed tegorocznym Festiwalem Mocy