Kongres Młodych Osób Konsekrowanych niebawem!

Powoli zaczynamy myśleć o wydarzeniach powakacyjnych. Najważniejszym dla osób konsekrowanych będzie wrześniowe spotkanie na Jasnej Górze. O pielgrzymce przypomina list o. Janusza Soka CSsR. Przypominamy także o II Kongresie Młodych Osób Konsekrowanych.

  1. Kongres odbędzie się w dniach od 23 do 26 września 2015 r. na Jasnej Górze – równolegle do spotkania młodych osób konsekrowanych z całego świata w Rzymie.
  2. Organizowane spotkania i podejmowane zagadnienia będą skupione wokół hasła: „RADOŚĆ KONSEKRACJI”, któremu towarzyszyć będzie biblijne motto „ … aby radość Moja w was była i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11).
  3. Spotkanie rozpoczyna się w środę późnym popołudniem a zakończy obiadem w sobotę.
  4. Program spotkania przewiduje wspólną Eucharystię, Modlitwę Liturgią Godzin, konferencje i spotkania w grupach. Nie zabraknie też okazji by podzielić się świadectwem i wymienić doświadczeniem.
  5. Zaproszeni na poszczególne dni prelegenci zostali poproszeni o wprowadzenie uczestników kongresu w tematykę: Dzień pierwszy – Bogactwo charyzmatów życia konsekrowanego; Dzień drugi – Źródła rodności w życiu konsekrowanym; Dzień trzeci – Kryzys w życiu konsekrowanym; Dzień czwarty – Świadectwo osoby konsekrowanej
  6. 26 września – w łączności z całym Kościołem – przeżyjemy także jako dzień „wspomnienia świętych i męczenników życia konsekrowanego”. Wyznaczona intencja wpisuje się w zaplanowany program ostatniego dnia Kongresu, który skupiony jest wokół tematyki świadectwa.
  7. W najbliższym czasie zostanie przekazany list do Ojca Świętego Franciszka – z prośbą o błogosławieństwo dla wszystkich młodych konsekrowanych z Polski (w tym uczestników Kongresu).
  8. Został rozstrzygnięty konkurs na LOGO Kongresu – Zwycięski projekt, nadesłany przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety III Zakonu Regularnego Św. Franciszka w Cieszynie, wyłoniono spośród 20 zgłoszonych prac. Będzie on używany jako logo na wszystkich oficjalnych materiałach kongresowych (druki, gadżety, strona internetowa i serwisy społecznościowe, itd.). W ramach konkursu wyróżniono także prace nadesłane przez: s. Annę Tyckun – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, s. M. Magdalenę Goral – Uczennice Boskiego Mistrza oraz s. Anielę Pituła – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Prace wyróżnione zostaną wykorzystane m.in. w oficjalnej kongresowej broszurze, jaką otrzymają wszyscy uczestnicy wydarzenia. Wszystkie prace konkursowe można zobaczyć na stronie internetowej.
  9. Na potrzeby Kongresu została utworzona strona internetowa zawierająca dokładne informacje na temat spotkania. Planowane jest również jej bieżące aktualizowanie – również w czasie trwania Kongresu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony oraz zachęcenia młodych członków instytutu do jej odwiedzenia.

mlodzikonsekrowani.pl

Bardzo zależny nam, aby w organizację Kongresu – szczególnie przez tworzenie atmosfery wspólnego, radosnego uwielbienia i dziękczynienia Bogu za dar powołania – zaangażowała się jak największa liczba młodych osób konsekrowanych. Dlatego od niedawna istnieje możliwość tworzenia społeczności młodych osób konsekrowanych:

Google+:  Mlodzi Konsekrowani

Facebook:  Facebook.com/konsekrowani

Twitter: Mlodzi Konsekrowani

s. Monika Duda, Sł. BDNP

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki