Salezjanie – Oświęcim: Jubileuszowe świętowanie

Wjazd na oświęcimski rynek został zamknięty dla samochodów, a pośrodku ustawiono scenę, która otoczona radosną, kolorową, rozentuzjazmowaną, roztańczoną i rozśpiewaną rzeszą młodych ludzi, tętniła muzyką.

W Oświęcimiu od 1898 roku synowie świętego Jana Bosko realizują misję wychowania młodzieży. Na całym świecie żyją wychowankowie, którzy dzięki temu miejscu stali się dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami, jak tego chciał założyciel Rodziny Salezjańskiej.

Jubileusz dwusetlecia urodzin świętego Jana Bosko był okazją, aby zgromadzić się w Oświęcimiu na wspólne świętowanie. W ten sposób od 14-16 sierpnia 2015 roku zjednoczyliśmy się z całą Rodziną Salezjańską, by dziękować Bogu za dar wielkiego wychowawcy młodych pokoleń. Miasto Oświęcim, choć naznaczone piętnem historii drugiej wojny światowej, stało się centrum prawdziwego wychowania salezjańskiego. Szkoła kształci młodzież nieprzerwanie od 1899 roku. Znajduje się przy niej sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, w którym obecna jest wierna kopia turyńskiego obrazu Wspomożycielki Wiernych. Kult Maryi ściąga ludzi ze wszystkich okolic. Od 2008 roku w sierpniowe wieczory odbywa się szereg koncertów muzycznych „Jackowe granie”. Zostały one zapoczątkowane przez ks. Adama Paszka, ówczesnego dyrektora, dla podkreślenia jubileuszu 110 rocznicy przybycia salezjanów do Oświęcimia oraz 75 rocznicy ustanowienia salezjańskiej prowincji zakonnej, której patronuje święty Jacek. Poprzez koncerty propagujemy kulturę muzyczną, dając miejscowemu społeczeństwu dawkę prawdziwej muzycznej uczty. W koncertach uczestniczy także szkolna orkiestra dęta pod batutą ks. Zenona Latawca, która przez lata dorobiła się wysokiego poziomu artystycznego, pokazywanego również za granicą.

Staraniem Rady Miasta i Salezjanów, Oświęcim jako jedyne miasto w Polsce ma za patrona świętego Jana Bosko, co zostało ogłoszone podczas peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w 2013 roku. Od tego czasu organizowany jest ulicami miasta Bieg Patronalny „Biegać jest BOSKO”. W tym roku, mimo wielkiego upału, wzięło w nim udział 190 zawodników.

W związku z jubileuszem zgromadziła się tutaj młodzież, aby przeżyć Savionalia, czyli inspektorialne święto młodości, organizowane od 1990 roku. Młodzież przybyła z różnych domów naszej inspektorii, z Polski i Ukrainy, a szesnastoosobowa grupa młodzieży ze Świętochłowic przyjechała na rowerach w pielgrzymce z Wilna do Oświęcimia, pokonując przez 14 dni ponad 1200 kilometrów.

Jak zwykle podczas takich salezjańskich spotkań miały miejsce konferencje, modlitwy, czas na sakrament pokuty, koncerty, gry, tańce i zabawy. Odbył się pokaz 45 cyrkowców pochodzących, z Polski, Niemiec i Francji, którzy przygotowali wspólny program dla uczestników jubileuszu.

Młodzi podczas swojego świętowania uczestniczyli we mszy świętej, podczas której jeden z salezjanów składał śluby wieczyste. W czasie homilii ks. Dariusz Bartocha, inspektor, przywołał słowa polskiego księcia, Augusta Czartoryskiego, który został salezjaninem. Książę, mając rodzinę i przyjaciół w wielu krajach Europy, odwiedził różne kraje, ale mówił, że „najpiękniejsze dni w roku to te, które spędził z księdzem Bosko”.

Jak zwykle program Savionaliów zawierał elementy religijne, sportowe i kulturalne, przygotowane zarówno przez samą młodzież jak i zaproszonych gości.

Ważnym elementem świętowania było wręczenie nagrody Mir Inspektorii Krakowskiej. Inspektoria od 2008 roku, czyli od 75 rocznicy podziału jednej polskiej inspektorii, która miała na początku siedzibę w Oświęcimiu, na inspektorię warszawską i krakowską, honoruje tą nagrodą osoby szczególnie dla niej zasłużone. Tym razem uhonorowani tą nagrodą zostali państwo Anna i Zdzisław Bikowie, „za szczególne zasługi we wspieraniu działalności i rozbudowy materialnej dzieł Inspektorii Krakowskiej, przykład dobrych relacji wychowawczych w rodzinie oraz postawę patriotyzmu i filantropii”.

16 sierpnia głównym uroczystościom przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. W homilii ukazał ideał wychowawczy księdza Bosko, jakim jest świętość. Przypomniał, że edukacja i świętość są ze sobą tożsame. Uwrażliwił słuchaczy, że wartości te są również przekazywane: „Nie byłoby świętego Jana Bosko, gdyby nie było jego mistrza duchowego Józefa Cafasso. Nie byłoby Jana Bosko, gdyby się nie zafascynował św. Franciszkiem Salezym. Nie byłoby św. Dominika Savio, gdyby nie św. Jan Bosko. Świętość jest przekazywana od osoby do osoby. Życie z życia”.

Do zgromadzonych na jubileuszowe świętowanie list wystosował również Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. „Dziękuję zaangażowanym w rocznicowe obchody, które doceniają wagę salezjańskiej misji wychowania opartego na dialogu, szacunku i uznaniu godności osoby […]. Patron miasta uczy, że kształcenie młodych jest najlepszym sposobem zapobiegania złu” – napisał Prezydent.

W słowie podziękowania ksiądz inspektor powiedział: „[…] wszyscy przyszliśmy tu do taty. Zapewne każdy z nas przyszedł, by powiedzieć mu swoje „dziękuję, kocham, jestem Ci wdzięczny”. Wiemy, że ksiądz Bosko zna każdego z nas i zapewne do każdego powiedział swoje słówko na ucho. A jak go znamy, to powiedział słowo, które umacnia nas w twardym stąpaniu nogami po ziemi i noszeniu głowy w niebie. Księże Bosko, nasz Ojcze i nauczycielu – kochamy Cię.”

Po takich słowach nie pozostało nic innego jak tylko wybrać się na marsz radości ulicami miasta. Wszystkim towarzyszyła radość i entuzjazm, śpiew i rodzinna atmosfera świętowania z Jubilatem. Jego duch jest wciąż młody i obecny między nami.

ks. Andrzej Gołębiowski sdb
Źródło: sdb.org.pl

Za: www.salezjanie.pl

Wpisy powiązane

Eucharystia tematem wakacyjnego spotkania misjonarek i misjonarzy

Orioniści: Wizyta Radców Generalnych z Rzymu

Szkolenie Sióstr ekonomek w „Księżówce”