Kraków: augustianie odnowią swoje śluby zakonne

Ojcowie augustianie z Polskiej Prowincji zakonnej odnowią dziś swoje śluby podczas wieczornej Mszy świętej w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej na Kazimierzu w Krakowie. To pierwsze takie wydarzenie, od kiedy augustianie wrócili do Polski. Uroczystościom będzie przewodniczył o. Alejandro Moral Anton – generał Zakonu Świętego Augustyna.

W Europie augustianie są obecni w Anglii, Austrii, Belgii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Polsce i we Włoszech. Współcześni augustianie zajmują się prowadzeniem szkół, instytutów naukowych, parafii, domów rekolekcyjnych, działalnością ekumeniczną. Do najliczniejszych należą prowincje Włoch, Niemiec, Irlandii oraz trzy prowincje hiszpańskie. Polscy augustianie zajmują się duszpasterstwem wśród cudzoziemców anglojęzycznych w Warszawie. Augustiańskie klasztory znajdują się w Łomiankach pod Warszawą, w Krakowie-Prokocimiu i na krakowskim Kazimierzu.

Zakon św. Augustyna powstał w połowie XIII w. Pierwszych augustianów sprowadził z Czech do Krakowa Kazimierz Wielki w 1342 r. Już w 1378 r. wybudowano tam kościół św. Katarzyny. Samodzielna prowincja zakonu w Polsce powstała w 1547 r. Jej największy rozkwit przypadł na XVII i XVIII w. Liczyła wtedy 23 klasztory i 260 zakonników.

Po odzyskaniu niepodległości istniał jedynie bogaty w tradycje klasztor w Krakowie na Kazimierzu, z którego rozpoczęła się akcja przywracania zakonu na terenie Polski. Podczas okupacji hitlerowskiej w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych śmiercią męczeńską zginęło kilku polskich augustianów. W 1950 r. doszło do kasaty jedynego polskiego klasztoru augustiańskiego w Krakowie. Zakonnicy zostali sekularyzowani.

Ponowne odrodzenie polskiej prowincji augustianów rozpoczęło się pod koniec lat 70. ub. wieku. Od 1989 r., dzięki przychylności ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, augustianie podjęli dzieło odbudowy Polskiej Prowincji Zakonu Św. Augustyna. Pierwszym przeorem po powrocie augustianów do Krakowa został Amerykanin polskiego pochodzenia, o. William Faix z Prowincji Villanova.

Generał Zakonu Świętego Augustyna o. Alejandro Moral urodził się w La Vid (Burgos), w Hiszpanii, 1 czerwca 1955 roku. Wstąpił do nowicjatu augustianów w 1972 r., a pierwsze śluby zakonne złożył w 1973 roku. Studiował w La Vid i Madrycie, oraz w Kolegium Międzynarodowym S. Monica w Rzymie i Gregorianum. Został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1981 roku. Z wykształcenia jest biblistą.

Ojciec Alejandro Moral pracował w wielu międzynarodowych komisjach zakonu m. in. ds. świeckich, edukacji, finansów i duchowości. Wydał wiele artykułów z zakresu biblistyki, życia zakonnego i duchowości hiszpańskich augustianów (w języku hiszpańskim).

KAI/mg

Za: www.deon.pl

Wpisy powiązane

Już dziś rozpoczyna się Rok Jubileuszowy o. Augustyna Kordeckiego

10 lat Szkół Pijarskich w Bolesławcu

Ks. Dominik Chmielewski SDB nie jest już moderatorem “Wojowników Maryi”