Kraków. Spotkanie autorskie z o. prof. Zdzisławem Kijasem

23 kwietnia 2019 r. – w Światowy Dzień Książki – u krakowskich franciszkanów odbyło się spotkanie autorskie z o. prof. Zdzisławem Józefem Kijasem, zorganizowane przez Wydawnictwo Bratni Zew. Tematem spotkania była książka „Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe”.

Prowadząca spotkanie red. Anna Łoś zwróciła uwagę na intrygujący tytuł książki, który pokazuje, że “świętość nie jest zwieńczeniem drogi życia, ale samą drogą” – jak powiedział o. Kijas. Autor zachęcał, żeby pozwolić rozkwitnąć świętości, której zarodek nosi w sobie każdy człowiek, i która jest wielobarwna. A przecież tak często tęsknimy za czymś, co wykracza poza naszą szarą codzienność…

Chociaż św. Maksymilianowi poświęcono wiele publikacji skupiających się na bardzo różnorodnych aspektach jego życia, duchowości, działalności, dopiero prezentowana książka całościowo ujmuje dynamikę jego świętości. Koncentrując się na wewnętrznym życiu Kolbego, o. Kijas wydobywa na światło dzienne niewidzialne motywy jego widzialnych działań. Niniejsza książka to również wyjątkowy podręcznik życia duchowego dla każdego, kto swoją ziemską przygodę we współpracy z łaską Bożą chce uczynić arcydziełem.

Zdzisław Józef Kijas OFMConv – franciszkanin, profesor teologii, nauczyciel akademicki wielu uczelni w Polsce i zagranicą, pracownik watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz do zapoznania się z książką: BRATNI ZEW.

Za: www.franciszkanie.pl

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki