KWPZM: Statystyki zakonów męskich za rok 2019

Sekretariat KWPZM opublikował dane dotyczące ilości powołań do męskich wspólnot życia konsekrowanego oraz ich liczebności według staniu na dzień 1 października 2019 r.

Poniżej czytelnicy znajdą szczegółowe zestawienie według liczby powołań w poszczególnych zakonach oraz według jurysdykcji (część instytutów zakonnych ma po kilka prowincji w Polsce). Ponadto  prezentujemy liczebność męskich instytutów życia konsekrowanego w Polsce według jurysdykcji zakonnych, a także według liczebności zgromadzeń (stan na 31.12.2019 r.).

POBIERZ PDF: powołania wg ilości [TUTAJ], powołania wg jurysdykcji [TUTAJ, liczebność wg jurysdykcji [TUTAJ], liczebność wg liczebności zgromadzeń [TUTAJ]

Redakcja


Wpisy powiązane

Jasna Góra: wymowne wota więźniów z KL Auschwitz

Order Legii Honorowej dla s. Marii Krystyny Rottenberg FSK

Lourdes: Nagroda ks. Hamela za artykuł o o. Maccallim