Licheń: Wspomnienie liturgiczne 108 błogosławionych męczenników

Ks. Gabriel Bartoszewski OFMCap przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w związku z przypadającymi dziś ogólnopolskimi uroczystościami ku czci 108 błogosławionych polskich męczenników z czasów II wojny światowej.

Wraz z zakonnikiem modlili się kapłani i wierni, którzy do Lichenia przybyli z parafii, których patronami są wspominani męczennicy – Powiercia (diecezja włocławska) i Malborka (diecezja elbląska).

„Dziś w bazylice licheńskiej świętujemy doroczny dzień męczenników za wiarę. Zatrzymujemy się przed wielkim gronem 108 świadków wiary z czasów II wojny światowej. Właśnie oni, za wezwaniem Chrystusa, za wierność Bożemu prawu, zostali bestialsko pomordowani w różnych miejscach przez niemieckich nazistów, zwolenników ateistycznej wizji Hitlera” – powiedział w homilii ks. Tomasz Czamarek z Włocławka, postulator generalny procesu beatyfikacyjnego.

W dalszej części homileta przybliżył wiernym zgromadzonym w licheńskiej świątyni kilka wybranych postaci z grona 108 męczenników – Franciszka Stryjasa, ks. Emila Szramka, s. Julię Rodzińską, s. Martę Wołowską oraz s. Celestynę Faron.

Przywołując słowa św. Jana Pawła II, który beatyfikował błogosławionych dniu 13 czerwca 1999 roku podczas swojej siódmej pielgrzymki do Ojczyzny, kapłan powiedział: „Nasz rodak pokazał całemu światu, że są to autentyczne wzory i za nimi możemy iść w sposób bezpieczny. Oni oddali życie za Chrystusa, a teraz orędują za nami u Pana w niebie”.

Z kolei o. Bartoszewski wskazał na przesłanie, jakie pomimo upływu lat, płynie z męczeńskiej i bohaterskiej ofiary wspominanych dziś osób: „Wszyscy męczennicy, począwszy od chrztu, przez bierzmowanie aż do kapłaństwa, odegrali wybitną rolę wpływając na poziom życia moralnego, poziom pracy itd. w ówczesnej Polsce. Bardzo często to było powodem, że Hitlerowcy aresztowali i odsyłali takich ludzi do obozów, co było równoznaczne z wysłaniem na śmierć. To było wstrząsające dla nich, jednak mimo to potrafili nie stracić ducha i pozostawić dobry ślad za życia doczesnego”.

Po zakończonej Mszy św. asysta liturgiczna oraz wierni udali się do kaplicy poświęconej 108 błogosławionym męczennikom, gdzie została odmówiona modlitwa.

Ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 błogosławionych męczenników przypadają zawsze w pierwszą sobotę po 13 czerwca. Licheńskiej Sanktuarium jest ogólnopolskim miejscem kultu 108 męczenników. W dolnej części bazyliki znajduje się kaplica, w której umieszczono obraz przedstawiający Chrystusa wśród 108 męczenników.

W gronie osób zamordowanych w trakcie II wojny światowej „z nienawiści do wiary” znaleźli się: trzej biskupi, dwudziestu sześciu kapłanów zakonnych, trzech kleryków, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i dziewięć osób świeckich. Pośród nich znajduje się dwójka kapłanów ze Zgromadzenia Księży Marianów: bł. Antoni Leszczewicz MIC oraz bł. Jerzy Kaszyra MIC.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium

Wpisy powiązane

Franciszkanie – Gdańsk: O. Wojciech Kulig ponownie wybrany ministrem prowincjalnym

Nuncjusz apostolski abp Filipazzi nałożył paliusz abp Adrianowi Galbasowi SAC

Jeszcze jedno muzeum w Krakowie