Nowe wydanie „Nowenny do Najsłodszego Serca Jezusowego” św. Alfonsa Marii Liguoriego

Koło Naukowe WSD Redemptorystów, w 100. rocznicę poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, w 150. rocznicę ogłoszenia św. Alfonsa Doktorem Kościoła oraz w 100. rocznicę obecności WSD Redemptorystów w Tuchowie, przygotowało nowe wydanie książeczki Nowenna do Najsłodszego Serca Jezusowego autorstwa św. Alfonsa.

Bardzo często odmawiamy różne nowenny, jednak najważniejszym nabożeństwem jest miłość ku Jezusowi Chrystusowi w  połączeniu z  rozważaniem miłości, jaką nas umiłował Najmilszy Odkupiciel. Dobrze to rozumiał św. Alfons Maria de Liguori, Doktor Najgorliwszy Kościoła, dlatego zawsze prosił Boga o tę miłość i często się modlił do Najświętszej Maryi Panny, aby mu tę łaskę wyjednała u Bożego Tronu. We wszystkich jego pismach ciągle powtarzają się te same westchnienia: „Boże, spraw, abym Cię miłował, tak, jak na to zasługujesz. Boże, udziel mi Twojej miłości, spraw, abym Cię nigdy nie przestał miłować”.

Święty Alfons, sam rozmiłowany w Bogu, chciał zapalić miłością Boga wszystkich ludzi, a zarazem pouczyć ich, że kto chce miłować Stwórcę, musi nieustannie i  gorąco prosić o  tę miłość. W tym celu św. Alfons napisał tę książeczkę.

Nowenna została napisana w  następstwie trzydniowego nabożeństwa przeprowadzonego przez św. Alfonsa de Liguori w kościele klarysek z Nola i opublikowana w 1758 r. W Polsce została przetłumaczona z języka włoskiego przez o. Józefa Palewskiego CSsR i  wydana ostatni raz w 1925 r. w Krakowie.

W ciągu blisko stu lat, język użyty w poprzedniej edycji stał się w wielu miejscach niezrozumiały i archaiczny. Chcąc ułatwić lekturę Czytelnikom, którzy pragną pogłębić nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, postanowiliśmy go uwspółcześnić. Przy wprowadzaniu zmian staraliśmy się zachować znaczenie i  wydźwięk słów użytych w poprzednim wydaniu. Przede wszystkim niezrozumiałe słowa zastąpiliśmy współczesnymi. Starą składnię i  pisownię dostosowaliśmy do aktualnych zasad językowych. Pojawiły się też wyrażenia, które lata temu mogły w swojej formie być inaczej rozumiane niż dzisiaj. W takich przypadkach staraliśmy się ująć je w takich słowach, by jak najpełniej oddawały myśl autora.

Święty Alfons Maria de Liguori był nie tylko wielkim czcicielem Bożego Serca, ale sam przyczynił się, poprzez przedstawienie Stolicy apostolskiej mocnych racji teologicznych, do oficjalnego zatwierdzenia kultu Serca Bożego dla całego Kościoła Powszechnego. Niech te refleksje św. Alfonsa nad Bożym Sercem przyczynią się do rozbudzenia jeszcze większej miłości ku Niemu.

W celu nabycia Nowenny (86 stron) prosimy o kontakt pod adresem r.borzyszkowski88@gmail.com

br. Robert Borzyszkowski CSsR, WSD Redmptorystów w Tuchowie

Za: www.redemptor.pl

Wpisy powiązane

Patron Dnia: Święty Jan Kasjan – organizator zachodniego monastycyzmu

Ponad 50 tys. uczestników akcji Misjonarz na Post

SYMPOZJUM: Św. Maksymilian św. Franciszkiem XX wieku?