Nowy Przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów

Obradująca w dniach od 23 do 27 kwietnia w pijarskim domu zakonnym w Hebdowie k. Krakowa Kapituła Polskiej Prowincji Zakonu Pijarów wybrała na nowe czterolecie o. Mateusza Pindelskiego na Przełożonego Wyższego Prowincji.

W Kapitule bierze udział 40 zakonników z całej Prowincji, w tym także przedstawiciele należących do niej pijarskich wspólnot na Białorusi i w Czechach. Obrady kapitulne zostały poprzedzone czasem skupienia w Poniedziałek Wielkanocny, który poprowadził ks. Krzysztof Dyrek SJ. Zgodnie z pijarskimi Regułami Kapituła Prowincjalna odbywa się co 4 lata i składa się z trzech części: oceny minionego czterolecia, wyboru nowych władz Prowincji oraz planowania najważniejszych zadań na przyszłość. W części obrad kapitulnych biorą udział także przedstawiciele świeckich współpracowników pijarskich, młodzieży oraz członków Bractwa Szkół Pobożnych.

Tegoroczna Kapituła obraduje pod hasłem „W Twoich rękach”. Z jednej strony hasło to podkreśla wymiar zaufania Bogu i oddania w Jego ręce tego wszystkiego, co stanowi pijarską przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Z drugiej strony hasło to ma przypominać wszystkim pijarom w Prowincji, że każdy z nich jest wezwany do wspólnego budowania i realizacji pijarskiego charyzmatu, z troską i odpowiedzialnością, bo jest to zadanie złożone także w naszych rękach.

O. Mateusz Pindelski pochodzi z Krakowa, ma 43 lata. Jest absolwentem krakowskiego liceum pijarów. Po maturze wstąpił do Zakonu Pijarów składając pierwsze śluby zakonne w 1995 r. Następnie ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie i na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, po których w 2002 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował także polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W latach 2000-2007 był redaktorem naczelnym wydawanego przez pijarów Katolickiego Kwartalnika Młodych eSPe, a od roku 2009 do 2015 pełnił w Zakonie obowiązki Asystenta Generalnego dla Włoch i Europy Środkowej oraz Postulatora Generalnego. Po powrocie do Polski kontynuował pracę wychowawczą jako katecheta, nauczyciel i duszpasterz w pijarskim liceum w Krakowie.

Wpisy powiązane

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji apeluje o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km

Pamięci bohaterskich sióstr nazaretanek z Nowogródka

Z nadzieją – przyszli pątnicy „od paulinów” z krakowskiej Skałki