Oblaci zawierzyli się Maryi przed swoim jubileuszem

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej przybyli w środę, 21 czerwca na Jasną Górę, by polską Prowincję Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej zawierzyć Matce Boskiej Częstochowskiej.

Spotkaniem tym zainicjowali trzyletni okres przygotowań (trienium) przed jubileuszem 100-lecia obecności Misjonarzy Oblatów MN w Polsce. Niedawno całe zgromadzenie obchodziło swoje 200-lecie istnienia.

Do sanktuarium przybyli oblaci, przełożeni domów zakonnych w całej Polsce wraz z ojcem prowincjałem Pawłem Zającem OMI i członkami administracji prowincjalnej. Eucharystii przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

„Tym aktem rozpoczynamy trzyletnie przygotowanie do jubileuszu 100-lecia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Polsce, które będzie miało trzy etapy – wyjaśnia o. Paweł Latusek, sekretarz prowincjalny i wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów w Obrze – Pierwszy rok będzie rokiem krzyża, cząstka relikwii ze Świętego Krzyża nawiedzi wszystkie nasze wspólnoty i wszystkie powierzone nam parafie. Drugi rok będzie Rokiem Maryjnym i będzie to peregrynacja kopi obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, a trzeci rok, to będzie misja, odnowienie się, nowe posłanie”.

„Krzyż jest elementem, który nas wyróżnia. Ojciec założyciel mówi, że to jest list uwierzytelniający nasze posłannictwo do narodów i równocześnie jest to swego rodzaju paszport do Nieba, powinien być, bo to od nas zależy, wbrew naszej woli Pan Bóg nic nie zrobi – podkreśla o. Latusek – W naszym kraju domów mamy 20. Są mniejsze wspólnoty, ale i większe, które mają 20-30 członków. W kraju jest nas ok. 270, a obecnie kształci się ponad trzydziestu kleryków”.

Eucharystii o godz. 17.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

„Jakże myśląc o naszej pasterskiej posłudze nie myśleć o waszym, drodzy bracia oblaci, misyjnym duchu. Jakże nie nawiązać do tego, co stało się udziałem waszym w roku ubiegłym, gdy przyszło wam świętować 200 lat, od kiedy Eugeniusz de Mazenod założył wspólnotę kapłańską misjonarzy prowincji, ludzi którzy skupieni wokół niego rozumieli najpierw potrzeby ówczesnego świata, duchowo zmasakrowanego po rewolucji francuskiej, gdzie w imię postępu, otwarcia na świat walczono z Chrystusem i Jego Kościołem, i trzeba było iść do tych biednych, opuszczonych, by w ich języku prowansalskim prosić o wielkie dzieła Boże – mówił w homilii abp Marek Jędraszewski – Przecież on, Eugeniusz de Mazenod, i jego najbliżsi współpracownicy byli widziani, byli Miastem na Górze, stanowili światłość świata. I zapewne ci ludzie, którzy ich słuchali, chcieli widzieć także to, że za ich słowami szedł bardzo jasny kształt ich życia, i że nie była to pięknie brzmiąca teoria, ale niełatwa rzeczywistość przyjmowania Ewangelii i życia nią. Ale właśnie z takiego ducha zrodziło się, później uznane już przez papieża, nowe zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Misjonarzy – idących ludzi z jasnym przesłaniem Ewangelii, w imię Niepokalanej”.

„Ten czas, który dzisiaj rozpoczynacie, czas refleksji, modlitwy szczególnego otwarcia na 100-lecie waszej obecności na ziemi polskiej musi być czasem ponowionej wolnej decyzji, by nie czując się przymuszonym w żadnej mierze, postępować tak, jak nakazuje mu jego serce, mając świadomość, że serce musi być przeniknięte autentyczną radością, Bożą radością – zaznaczył arcybiskup – Niech to będzie dla was czas prawdziwie błogosławiony, wewnętrznego odrodzenia, odczytania na nowo waszego charyzmatu, zrozumienia potrzeb częstokroć przemilczanych, niewypowiedzianych przez świat, ale autentycznych potrzeb świata, który zagubiony, pozbawiony autorytetów, gdzieś podświadomie czeka na słowo prawdy, na ludzi, którzy zarażą ich swoją modlitwą, którzy w duchu ubóstwa będą dzielili się tym co mają, chociaż niewiele posiadają, którzy przez postawę posłuszeństwa będą pokazywali, co to znaczy prawdziwy autorytet, wobec którego korygują i ustawiają swoje drogi posługi apostolskiej, i co to znaczy czystość serca, które stanowi prawdziwe wyzwanie dla współczesności”.

Na zakończenie Eucharystii Misjonarze Oblaci złożyli Akt Zawierzenia Matce Bożej Jasnogórskiej.

Wierni pozostali na modlitwie Apelu Jasnogórskiego. Rozważania poprowadził o. Paweł Zając, prowincjał polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

„Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej przeznaczeni do głoszenia Ewangelii Bożej idąc za Jezusem Chrystusem porzucają wszystko. Aby być Jego współpracownikami, powinni głębiej Go poznać, z Nim się utożsamić, pozwolić, aby w nich żył – zauważył w rozważaniu apelowym o. Paweł Zając – Usiłują odtworzyć Go w swoim życiu, chcą być posłuszni Ojcu nawet do śmierci i z bezinteresowną miłością oddają się służbie ludowi Bożemu. Wzorem ich życia jest wspólnota apostołów z Jezusem, krzyż Jezusa Chrystusa jest sercem naszego posłannictwa. Oczyma ukrzyżowanego Pana patrzymy na świat krwią Jego odkupiony żywiąc pragnienie, żeby ludzie, w których nadal trwa Jego Męka, poznali także moc Jego zmartwychwstania. Patronką zgromadzenia jest Maryja Niepokalana (…), w Dziewicy zatroskanej o przyjęcie Chrystusa, aby dać Go światu, dla którego jest On nadzieją ocalenia, widzą wzór wiary Kościoła i własnej. Zawsze uważać Ją będą za swoją Matkę”.

„Nie chcemy przeżywać jubileuszu 100-lecia wyłącznie jako okazji do wspominania czy organizowania uroczystych akademii. Pragniemy jeszcze bardziej ożywić swojego misyjnego ducha i uczynić coś więcej dla Kościoła w Polsce, na świecie i dla ubogich. Chcemy być otwarci na Ducha Świętego i dać Mu się całkowicie do dyspozycji” – dodał o. Zając.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es

Za: www.jasnagora.com.

Wpisy powiązane

„Są twarzą Ewangelii” w swoich środowiskach i mają coraz więcej powołań

Toruń: 32. rocznica powstania Radia Maryja

Franciszkanie – Gdańsk: Jesienne spotkanie przełożonych