Pallotyni – Ołtarzew: Jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego

W dniach 4-5 października br., w Ołtarzewie, odbyło się spotkanie Rektorów, Proboszczów oraz Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego obu polskich prowincji SAK. Pierwszego dnia przed południem uczestnicy wzięli udział w inauguracji nowego roku akademickiego WSD w Ołtarzewie.

Po południu w auli im. bł. Józefa Jankowskiego odbyło się – wspólne dla obu pallotyńskich prowincji – spotkanie z ks. arcybiskupem Tadeuszem Wojdą SAC oraz ks. generałem Jacobem Nampudakamem SAC. Ksiądz Arcybiskup poruszył aktualne sprawy polskiego Kościoła w kontekście rozpoczętej w Watykanie wizyty Ad Limina Apostolorum. Ksiądz Generał natomiast zwrócił uwagę na pierwszeństwo wspólnotowej modlitwy przed aktywizmem, zaakcentował potrzebę wzrastania w tożsamości pallotyńskiej opartej na wzorze świętości św. Założyciela, potrzebę ciągłego otwierania się na osoby świeckie, angażowania ich w apostolstwo, a także prowadzenia misji. Ks. Jacob Nampudakam SAC podziękował współbraciom gorliwie pracującym w Polsce i za granicą.

Po przerwie rozpoczęły się obrady w prowincjach. W pierwszej części Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, ks. Zdzisław Szmeichel SAC, przedstawił aktualny stan personalny prowincji, prosił o zaangażowanie się w dzieło powołań poprzez modlitwę i świadectwo życia, oraz poruszył kwestię zbliżającego się X Zebrania Prowincjalnego, które zostało zaplanowane na okres od 6 do 12 lutego 2022 roku. W drugiej części obrad sekretarz prowincjalny, ks. Janusz Łuczak SAC, omówił kwestie prawne związane z Zebraniem Prowincjalnym. Pierwszy dzień zjazdu zakończył się wspólną rekreacją.

Następnego dnia przedstawiciele obu prowincji uczestniczyli w Mszy świętej, której przewodniczył wicegenerał, ks. Józef Lasak SAC. Słowo Boże wygłosił ks. generał Jacob Nampudakam SAC. Nawiązując do fragmentu Ewangelii, Ksiądz Generał wskazał na postawę Marii, która wybrała słuchanie Mistrza, stając się dla nas wzorem medytacji i kontemplacji. Według kaznodziei, nasze apostolstwo ma się zaczynać od spotkania z Panem Jezusem na modlitwie, a jako pallotyni mamy wychodzić z Wieczernika i iść w świat z Ewangelią na ustach i w sercu, by przemieniać ten świat mocą Ducha Świętego, który jest nam dawany nieustannie.

Po śniadaniu rozpoczęły się obrady w prowincjach. Najpierw głos zabrał ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor wspólnoty seminaryjnej, który zapoznał uczestników zebrania z przebiegiem prac remontowych, dzieląc się radością z odrestaurowania Domu Głównego i dziękując za wsparcie w tym przedsięwzięciu. Następnie ks. Przemysław Krakowczyk SAC podał aktualne informacje dotyczące procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Szulmińskiego SAC i omówił program sympozjum, które odbędzie się w Ołtarzewie w dniach 27-28 listopada br., będące upamiętnieniem 80. rocznicy śmierci Sługi Bożego. W dalszej części obrad miało miejsce wystąpienie prowincjała, ks. Zdzisława Szmeichla SAC, administratora prowincjalnego, ks. Marka Borowskiego SAC oraz sekretarza prowincjalnego, ks. Janusza Łuczaka SAC, który przedstawił program wizytacji generalnej. Na zakończenie głos zabrali sekretarze agend Zarządu Prowincjalnego, informując o aktualnych przedsięwzięciach: ks. Krzysztof Freitag SAC (Pallotyński Ośrodek Duszpasterstwa Powołań), ks. Przemysław Podlejski SAC (sekretariat ds. formacji), ks. Mirosław Lewandowski SAC (sekretariat ds. misji).

Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy Agend Zarządu Prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego zakończył się nabożeństwem liturgicznym pod przewodnictwem wicegenerała, ks. Józefa Lasaka SAC, które jednocześnie rozpoczęło wizytację generalną w prowincji poznańskiej.

Za: www.sac.org.pl

Wpisy powiązane

Bp Okroj przed Dniem Życia Konsekrowanego: Synod to wspólna droga, którą mamy razem iść

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych opublikowała dane statystyczne za rok 2021

26 stycznia, godz. 11.00: Konferencja prasowa przed Dniem Życia Konsekrowanego