Pasjoniści: Nowa Rada Prowincjalna

30 czerwca 2022 r., w czasie przedpołudniowej sesji XIX Kapituły Prowincjalnej odbyły się wybory Prowincjała oraz jego Rady.

O. Łukasz Andrzejewski został wybrany prowincjałem na kolejną kadencję.

Na konsultorów wybrani zostali: o. Tomasz Gałkowski (jako pierwszy konsultor), o. Wojciech Adamczewski, o. Jakub Barczentewicz oraz o. Waldemar Linke.

O. Generał Joachim Rego powiedział: “Macie nową Radę Prowincjalną. Poprosiliście, aby wam służyli. Są więc oni po to, aby wam służyć. Musicie ich wspierać w posłudze liderów waszej prowincji, ale też wymagać od nich takiej posługi, aby była ona dla dobra całej prowincji. Proszę, miejcie do nich zaufanie. Te same słowa kieruję do Rady Prowincjalnej, aby tak samo podchodziła do współbraci.”

Po zakończonej sesji ojcowie udali się do kościoła na modlitwę Anioł Pański.

Polecamy Waszej modlitwie całą Prowincję wraz z jej zarządem.

Za: www.passio.info.pl

Wpisy powiązane

Upamiętnienie rozstrzelania 30 redemptorystów w czasie Powstania Warszawskiego

Nadzwyczajna Kapituła Generalna Sióstr Terezjanek

Polana: 40-lecie ponownego powołania parafii i pracy Księży Salezjanów